Školní besídka žáků prvního až pátého ročníku

V letošním školním roce jsme se po dlouhé covidové a pocovidové době moc těšili, že budeme moci konečně vystoupit před natěšeným publikem s programem, který jsme naplánovali na jarní období.

Plánům a nacvičování jsme věnovali několik měsíců, než jsme mohli být spokojeni, a přípravám jsme dali maximum, abychom všem přítomným i sobě udělali radost. Přesto se před samotným vystoupením vyskytly nečekané okolnosti, kterým jsme museli čelit. Žáci i učitelé se ale se vším vypořádali a v den besídky byli všichni připraveni podat co nejlepší výkon před naplněným sálem.

Besídku zahájil pan ředitel Mgr. Milan Malý krátkým proslovem, ve kterém pochválil děti za zodpovědnou přípravu na besídku a všem rodičům za pomoc při zajišťování potřebných rekvizit a kostýmů pro žáky. Mezi hosty byli i paní starostka Mgr. Lenka Štěpánková a pan místostarosta Ing. Jiří Tuček.  

Obecenstvo zhlédlo rozmanitá vystoupení od tanečních produkcí, básniček, cvičení, písniček po scénky a humornou pohádku pro děti i dospělé.

Po náročném a podařeném výkonu dětem vyhládlo, proto pro ně byl připraven párek v rohlíku a pitíčko. Tímto děkujeme sponzorům za poskytnuté občerstvení.

Po besídce všichni aktéři z jeviště i hlediště odcházeli spokojeni.

Besídka 2023_-_02 Besídka 2023_-_03 Besídka 2023_-_04 Besídka 2023_-_05 Besídka 2023_-_06
Besídka 2023_-_07 Besídka 2023_-_08 Besídka 2023_-_09 Besídka 2023_-_10 Besídka 2023_-_01