Dokumenty ZŠ

pdfInspekční zpráva 2016

pdfProtokol o kontrole ČŠI 2016

pdfInspekční zpráva 2010

pdfVýroční zpráva školy za školní rok 2019/2020

pdfŠkolní řád od školního roku 2021/2022

pdfProvozní řád školy

pdfProvoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 - doplnění školního řádu

 pdfKrizový plán 2021

pdfMinimální preventivní program 2021/2022

pdfŽádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování

pdfŽádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování TV

pdfUpřesnění informací k zajištění bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy a při sportovních činnostech

pdfŽádost o přestup žáka

pdfPřestup žáka - informovaný souhlas

pdfPravidlo pro dělení žáků do skupin v AJ a NJ

pdfInformace podle zákona č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

pdfInformace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - návrh rozpočtu na rok 2019

pdfInformace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

pdfRegistrační čísla - seznam 2021 (seznam dětí přijatých do 1. ročníku)

pdfZápis do prvního ročníku 2021

pdfKriteria do 1. ročníku 2021

pdfŽádost o přijetí 2021

pdfŽádost o odklad 2021

pdfDotazník pro rodiče

pdfGDPR 2021

GDPR

pdfGDPR směrnice o ochraně osobních údajů

pdfPověřenec pro ochranu osobních údajů

pdfŽádost o odstranění osobních údajů

pdfŽádost o omezení zpracování osobních údajů

pdfŽádost o opravu osobních údajů

pdfŽádost o přenos osobních údajů

pdfŽádost o přístup k osobním údajům