Ceny stravného

Vážení rodiče,

Od 1. 9. 2019 se mění úplata za školní stravování / vyhláška 107/2005 Sb./ podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce: 

Kategorie strávníků, kteří v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou věku:   

Mateřská škola
Věk 3 - 6 let Cena
přesnídávka 7,- Kč
oběd 18,- Kč
odpolední svačina 7,- Kč
pitný režim 1,- Kč
Věk 7 - 10 let Cena
přesnídávka 8,- Kč
oběd 20,- Kč
odpolední svačina 7,- Kč
pitný režim 1,- Kč
Základní škola
7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let cizí strávníci
23,- Kč 26,- Kč 27,- Kč 70,- Kč