Ceny stravného

Vážení rodiče,

Od 1. 3. 2023 se mění úplata za školní stravování podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce: 

Kategorie strávníků, kteří v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou věku:   

Mateřská škola
Strávníci do 6 let Cena
přesnídávka 13 Kč
oběd 24 Kč
odpolední svačina 12 Kč
pitný režim 1 Kč
Strávníci 7 - 10 let Cena
přesnídávka 14 Kč
oběd 27 Kč
odpolední svačina 12 Kč
pitný režim 1 Kč
Základní škola
7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let cizí strávníci
27,- Kč 30,- Kč 31,- Kč 85 Kč