Ceny stravného

Vážení rodiče,

Od 1. 5. 2022 se mění úplata za školní stravování podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce: 

Kategorie strávníků, kteří v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.) dosáhnou věku:   

Mateřská škola
Strávníci do 6 let Cena
přesnídávka 10,- Kč
oběd 20,- Kč
odpolední svačina 9,- Kč
pitný režim 1,- Kč
Strávníci 7 - 10 let Cena
přesnídávka 11,- Kč
oběd 23,- Kč
odpolední svačina 9,- Kč
pitný režim 1,- Kč
Základní škola
7 - 10 let 11 - 14 let 15 a více let cizí strávníci
25,- Kč 28,- Kč 29,- Kč 77,- Kč