Základní škola

Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška. Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 15 třídách (9 tříd na 1. stupni a 6 tříd na 2. stupni).

Ve škole je k 1. 9. 2020 celkem 284 žáků. Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného vzdělávacího programu. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení. Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Ve škole fungují pro žáky 1. stupně 4 oddělení školní družiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2020/2021

Učitelský sbor 2020-2021

Dolní řada zleva

Mgr. Marie Paclíková, Mgr. Blanka Holubářová, Mgr. Marcela Hořínková, Mgr. Milan Malý, Mgr. Lenka Štěpánková, Mgr. Marcela Vodová, Mgr. Hana Palečková

Horní řada zleva

Mgr. Marcel Rous, Mgr. Martina Večeřová, Mgr. Tereza Milotová, Mgr. Naďa Holubíková, Mgr. Naděžda Dvořáková, Mgr. Radka Haklová, Mgr. Jana Štursová, Mgr. Andrea Rousová, Mgr. Hana Vítková, Mgr. Hana Gruntová, Mgr. Jana Hemalová, Mgr. Hana Ošmerová, Mgr. Blanka Hortová, Mgr. Jiří Ceral