Základní škola

Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška. Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 15 třídách (8 tříd na 1. stupni a 7 tříd na 2. stupni).

Ve škole je k 1. 9. 2021 celkem 274 žáků. Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného vzdělávacího programu. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení. Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Ve škole fungují pro žáky 1. stupně 4 oddělení školní družiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2021/2022
Učitelé 2021-2022
Dolní řada zleva

Mgr. Andrea Rousová, Mgr. Hana Ošmerová, Mgr. Marcela Vodová, Mgr. Marcela Hořínková, Mgr. Milan Malý, Mgr. Lenka Štěpánková, Mgr. Blanka Holubářová, Mgr. Marie Paclíková, Mgr. Hana Palečková

Horní řada zleva

Mgr. Marcel Rous, Mgr. Jiří Ceral, Mgr. Naděžda Dvořáková, Mgr. Hana Gruntová, Mgr. Hana Vítková, Mgr. Jana Štursová, Mgr. Radka Haklová, Mgr. Naďa Holubíková, Mgr. Jana Hemalová, Mgr. Martina Večeřová, Mgr. Blanka Hortová, Mgr. Ladislav Prudík