Základní škola

Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška. Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 17 třídách (9 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni).

Ve škole je k 1. 9. 2023 celkem 301 žáků. Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného vzdělávacího programu. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení. Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Ve škole funguje pro žáky 1. stupně 5 oddělení školní družiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2023/2024
Pedagogický sbor 2023-2024