Základní škola

Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška. Žáci jsou v základní škole vzděláváni ve 13 třídách (8 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni).

Ve škole je k 1. 9. 2019 celkem 280 žáků. Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného vzdělávacího programu. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení. Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Ve škole fungují pro žáky 1. stupně 3 oddělení školní družiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2019/2020

Učitelský sbor 2019-2020

Dolní řada zleva: 

Mgr. Marcela Vodová, Mgr. Blanka Holubářová, Mgr. Lenka Štěpánková,

Mgr. Milan Malý, Mgr. Marcela Hořínková, Mgr. Pavla Žáková, Mgr. Marie Paclíková

Horní řada zleva: 

Mgr. Marcel Rous, Mgr. Martina Večeřová, Mgr. Hana Palečková, Mgr. Naďa Holubíková, 

Mgr. Hana Gruntová, Mgr. Radka Haklová, Mgr. Jana Štursová, Mgr. Andrea Rousová,

Mgr. Naděžda Dvořáková, Mgr. Tereza Milotová, Mgr. Blanka Hortová, Mgr. Jiří Ceral