Základní škola

Naše základní škola patří mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška. Žáci jsou v základní škole vzděláváni v 16 třídách (8 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni).

Ve škole je k 1. 9. 2022 celkem 296 žáků. Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného vzdělávacího programu. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení. Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Ve škole funguje pro žáky 1. stupně 5 oddělení školní družiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2022/2023
Učitelé 2022-2023
Dolní řada zleva

Bc. Tereza Hrůzková, Mgr. Marie Beranová Paclíková, Mgr. Andrea Rousová,

Mgr. Marcela Vodová, Mgr. Hana Palečková, Mgr. Hana Ošmerová

Prostřední řada zleva

Mgr. Naděžda Dvořáková, Mgr. Martina Večeřová, Mgr. Marcela Hořínková,

Mgr. Pavla Žáková, Mgr. Blanka Hortová, Mgr. Blanka Holubářová

Horní řada zleva

Mgr. Milan Malý, Mgr. Marcel Rous, Mgr. Naďa Holubíková, Mgr. Hana Vítková,

Mgr. Jana Štursová, Mgr. Radka Haklová, Mgr. Jana Hemalová. Mgr. Hana Gruntová,

Mgr. Jiří Ceral, Mgr. Ladislav Prudík