Úvod

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVÁ BÍTÝŠKA 


Škola pro všechny


Naše základní škola patří
 mezi úplné základní školy. Nacházíme se v malebném prostředí na úpatí Českomoravské vysočiny v obci Osová Bítýška.

Žáci jsou v základní škole vzděláváni ve 12 třídách (8 tříd na 1. stupni a 4 třídy na 2. stupni). Ve škole je k 1. 9. 2017 celkem 262 žáků. Ve škole integrujeme také žáky, kteří se učí podle upraveného vzdělávacího programu. Ve škole také pečujeme o žáky s vývojovými poruchami učení.

Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách. Pro tyto žáky zřizujeme kroužky, či se jim věnujeme individuálně (příprava na olympiády či jiné soutěže).

Základní škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny (včetně žáků s lehkým mentálním postižením).

Mimo vyučování mají možnost navštěvovat zájmové kroužky a nepovinné předměty: kurz informatiky, kurz pro nadané děti, pohybové a sportovní aktivity, náboženství, kroužek výtvarný, čtenářský, zdravotnický, dyslektický, dopravní, matematický, cvičení z českého jazyka , kroužek hry na flétnu a kytaru.

Ve škole fungují pro žáky 1. stupně 3 oddělení školní družiny.

 

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI Základní škola/aktuality - 4.7.2018VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI

Žáci základní školy letos navázali na úspěšnou účast v předchozích ročnících Dopravní soutěže mladých cyklistů (dále DSMC). …

VZPOURA ÚRAZŮM Základní škola/aktuality - 3.7.2018VZPOURA ÚRAZŮM

Prázdniny jsou již v plném proudu, ale také během nich je potřeba, aby žáci dávali pozor na osobní bezpečí a předcházeli úrazům. …

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍRODOVĚDNÝM KROUŽKEM Základní škola/aktuality - 3.7.2018OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍRODOVĚDNÝM KROUŽKEM

Během měsíce dubna se již tradičně na naší škole pořádá den Země. Již po několikáté ho připravily děti z …

EKOVÝLET BALINSKÝM ÚDOLÍM Základní škola/aktuality - 3.7.2018EKOVÝLET BALINSKÝM ÚDOLÍM

V rámci výuky environmentální výchovy jsme na konec školního roku (18. 6.) pro žáky 2. stupně zařadili ekovýlet, který se skládal ze…

ŠKOLNÍ VÝLET Základní škola/aktuality - 3.7.2018ŠKOLNÍ VÝLET

Školní výlet pro děti z první, druhé, třetí a čtvrté třídy jsme letos naplánovali na začátek června. Počasí se vydařilo, a tak…

NÁVŠTĚVA FARMY V ZAŠOVICÍCH Základní škola/aktuality - 3.7.2018NÁVŠTĚVA FARMY V ZAŠOVICÍCH

V rámci ekologické výchovy navštívili letos žáci 3. třídy farmu v Zašovicích, která spolupracuje s výukovým střediskem v…

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE Základní škola/aktuality - 3.7.2018SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Jakmile začne plánování sportovního dne, který připravují deváťáci pro žáky z prvního stupně a děti z mateřské školy, znamená…

KRÁSNÉ PRÁZDNINY Základní škola/aktuality - 29.6.2018KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Milí žáci, vážení rodiče, přejeme vám všem krásné, klidné a prosluněné prázdniny. Kolektiv učitelů a zaměstnanců ZŠ …

HONBA ZA POKLADEM Školní družina/aktuality - 26.6.2018HONBA ZA POKLADEM

V úterý 12.6. 2018 se školní družinky vypravily na honbu za pokladem. Po cestě ke Zlámancům na děti čekaly různé úkoly. Děti si…

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 20. srpna 2018
Svátek má Bernard