Dokumenty mateřské školy

pdfŽádost o přijetí 2024

pdfŠkolní řád mateřská škola od 1.9.2023

pdfProvozní řád MŠ 2020

pdfDodatek č. 1 bezpečnostní opatření

pdfInspekční zpráva 2016

pdfInspekční zpráva 2010

pdfÚplata za vzdělávání

pdfZměny v zákoně

pdfŽádost o opravu osobních údajů

pdfPověření k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

 

VÁŽENÍ RODIČE 

Od 1. 3. 2023 se mění úplata za školní stravování /vyhláška 107/2005 Sb./ podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Věk 3 - 6 let Cena
přesnídávka 13,- Kč
oběd 24,- Kč
odpolední svačinka 12,- Kč
pitný režim 1,- Kč
Věk 7 - 10 let Cena
přesnídávka 14,- Kč
oběd 27,- Kč
odpolední svačinka 12,- Kč
pitný režim 1,- Kč

pdfVnitřní řád školní jídelny MŠ 2023/24