Dokumenty mateřské školy

pdfŠkolní řád mateřská škola od 1.9.2021

pdfProvozní řád MŠ 2020

pdfDodatek č. 1 k provoznímu řádu

pdfDodatek č. 2 k provoznímu řádu

pdfDodatek č. 1 bezpečnostní opatření

pdfInspekční zpráva 2016

pdfInspekční zpráva 2010

pdfÚplata za vzdělávání 2021

pdfZměny v zákoně

pdfŽádost o opravu osobních údajů

pdfPověření k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

 

VÁŽENÍ RODIČE 

Od 1. 9. 2019 se mění úplata za školní stravování /vyhláška 107/2005 Sb./ podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Věk 3 - 6 let Cena
přesnídávka 8,- Kč
oběd 18,- Kč
odpolední svačinka 8,- Kč
pitný režim 1,- Kč
Věk 7 - 10 let Cena
přesnídávka 9,- Kč
oběd 21,- Kč
odpolední svačinka 8,- Kč
pitný režim 1,- Kč

pdfVnitřní řád školní jídelny - mateřská škola