Úvod

 

 

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška

 

V Osové Bítýšce dne: 18. 5. 2018

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška,

 Mgr. Milan Malý jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), a podle § 67, 68 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost ze dne 11. 5. 2017 a rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona takto: uchazečům pod níže uvedeným přiděleným registračním číslem, rozhodl takto:

 

Vyhodnocení zápisu do MŠ Osová Bítýška, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška na školní rok 2018/2019, konaný dne 10. 5. 2018

 

 Přidělené reg. číslo                            počet bodů                     přijetí - nepřijetí

 

1.    M   14/2018                                  předškolní                      přijat

2.    M     4/2018                                  předškolní                      přijat

3.    M   10/2018                                  28                                   přijat

4.    M   25/2018                                  25                                   přijat

5.    M     5/2018                                  23                                   přijat

6.    M    172018                                  23                                   přijat

7.    M   23/2018                                  23                                   přijat

8.    M     1/2018                                  23                                   přijat               

9.    M   16/2018                                  23                                   přijat

10.  M   24/2018                                  23                                   přijat                   

11.  M   15/2018                                  20                                   přijat

12.  M     9/2018                                  20                                   přijat

13.  M   20/2018                                  20                                   přijat

14.  M   18/2018                                  20                                   přijat

15.  M     3/2018                                  20                                   přijat

16.  M   11/2018                                  13                                   přijat

17. M      8/2018                                  13                                   přijat

18. M      6/2018                                  13                               nepřijat                                   

19. M    19/2018                                  10                               nepřijat

20. M      2/2018                                  10                               nepřijat

21. M    13/2018                                  10                               nepřijat

22. M    22/2018                                  10                               nepřijat

23. M    12/2018                                  10                               nepřijat

24. M      7/2018                                    0                               nepřijat

   

Volných míst do mateřské školy: 17                Počet přijatých dětí: 17

Počet podaných žádostí:              24               Počet nepřijatých dětí: 7

 

Poučení:

                Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje                    Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitele Základní a mateřské školy

                Osová Bítýška Mgr. Milana Malého.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSOVÁ BÍTÝŠKA    

 


 

 

 Hrou poznáváme svět

 


        Naše mateřská škola má celodenní provoz. Nachází se v místě, které vyhovuje dětem díky klidnému a pěknému prostředí.  Okolo budovy mateřské školy máme obnovenou zahradu s mnoha hracími prvky - kolotoč, houpačky, loď, vláček, lanová pyramida,… Také celá budova je moderně obnovená uvnitř i z venku.

          Škola se podílí na rozvoji kultury v obci. Děti vystupují na tradiční vánoční, nebo mikulášské besídce, vystupují pro rodiče s programem s jarní tematikou, na konci června připravujeme slavnostní rozloučeni s předškolními dětmi za přítomnosti starosty obce, ředitele školy a rodičů. Nechybí ani slavnostní rozloučení s předškolními dětmi.

Pro děti připravujeme návštěvy divadelních představení ve Velkém Meziříčí, v Jihlavě, Brně, v prostorách mateřské školy, ale také v budově základní školy. Jezdíme plavat do bazénu, pořádáme různé vzdělávací akce, čtení se školáky a s rodiči, výlety, spolupracujeme s mateřskými školami v okolí- společné akce, vzájemné návštěvy.

            Velký důraz klademe na spolupráci se základní školou. Předškolní děti navštěvují první třídu a seznamují se s prostředním základní školy. 

  

 

Naše mateřská škola v Osové Bítýšce je dvoutřídní. Dochází do ní děti hlavně z Osové Bítýšky, ale i z  dalších okolních vesnic.

Součástí  MŠ je školní kuchyně s jídelnou.

Na letošní rok je přihlášený plný počet dětí v každé třídě.

Děti jsou do naší mateřské školy přijímány na základě zápisu, který probíhá v jarních měsících. Termín zápisu bývá zveřejněn v MŠ, v obecním zpravodaji, v místní obchodní síti a je dán na vědomí písemnou formou i ostatním spádovým obcím.

 

 


 VÁŽENÍ RODIČE

 

      Od 1. 3. 2014 se mění úplata za školní stravování /vyhláška 107/2005 Sb./ podle věkové skupiny strávníků. Strávníci jsou zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

 

Věk 3 - 6 let Finanční limit
přesnídávka 7,- Kč
oběd 17,- Kč
odpolední svačinka 7,- Kč
pitný režim 1,- Kč

 

Věk 7 - 10 let Finanční limit
přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
odpolední svačinka 7,- Kč
pitný režim 1,- Kč

 


 DOKUMENTY

 

pdf 614 kB-  Školní řád

pdf 221 kB-  Dodatek č. 1 bezpečnostní opatření 

 

pdf 161 kB  -  Inspekční zpráva

 

pdf 312 kB - Úplata za vzdělávání 2017 - 2018

 

pdf 218 kB  -  Provozní řád MŠ od 2014

pdf 176 kB  -  Dodatek č. 1 k provoznímu řádu

pdf 176 kB  -  Dodatek č. 2 k provoznímu řádu

pdf 489 kB  -  Vnitřní řád školní jídelny MŠ

pdf 159 kB  -  Změny v zákoně

 


ADRESA                                                                                                         

 

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška                                   

Osová Bítýška 76

594 53 Osová Bítýška

 

tel.: 566 536 838

mob.: 608 962 113

IZO: 102 943 133

 

e-mail školky: skolkabityska@seznam.cz 

web: www.zsob.cz 

  

ODDĚLENÍ

- Berušky

- Včeličky

Mateřská škola:

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

základní škola
28.5.2018 - 08:30

ŠKOLNÍ VÝLET 9. ROČNÍKU

základní škola
31.5.2018 - 07:30

EKOPROGRAM ZAŠOVICE

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 27. května 2018
Svátek má Valdemar