Mateřská škola

Naše mateřská škola má celodenní provoz. Nachází se v místě, které vyhovuje dětem díky klidnému a pěknému
prostředí. Okolo budovy mateřské školy máme obnovenou zahradu s mnoha hracími prvky - kolotoč, houpačky,
loď, vláček, lanová pyramida,... Také celá budova je moderně obnovená uvnitř i z venku.

Škola se podílí na rozvoji kultury v obci. Děti vystupují na tradiční vánoční, nebo mikulášské besídce, vystupují
pro rodiče s programem s jarní tematikou, na konci června připravujeme slavnostní rozloučeni s předškolními dětmi za přítomnosti starosty obce, ředitele školy a rodičů. Nechybí ani slavnostní rozloučení s předškolními dětmi.
Pro děti připravujeme návštěvy divadelních představení ve Velkém Meziříčí, v Jihlavě, Brně, v prostorách mateřské školy, ale také v budově základní školy. Jezdíme plavat do bazénu, pořádáme různé vzdělávací akce, čtení se školáky a s rodiči, výlety, spolupracujeme s mateřskými školami v okolí- společné akce, vzájemné návštěvy.

Velký důraz klademe na spolupráci se základní školou. Předškolní děti navštěvují první třídu a seznamují se s prostředním základní školy.

Naše mateřská škola v Osové Bítýšce je dvoutřídní – oddělení Berušek a Včeliček. Dochází do ní děti hlavně z Osové Bítýšky, ale i z dalších okolních vesnic. Součástí MŠ je školní kuchyně s jídelnou.
Na letošní rok je přihlášený plný počet dětí v každé třídě. Děti jsou do naší mateřské školy přijímány na základě zápisu, který probíhá v jarních měsících. Termín zápisu bývá zveřejněn v MŠ, v obecním zpravodaji, v místní obchodní síti a je dán na vědomí písemnou formou i ostatním spádovým obcím.