Projekty MŠ

Mrkvička - ekologická výchova pro MŠ 
Projekt Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.
 
MRKVIČKA
Frajeřinky pro mateřinky 
Práce s výtvarnými materiály (m.j. ve školním roce 2014/2015 celkem 6x sobotní školení pro učitelky).
Kamarádka knížka 
Projekt týkající se před čtenářské gramotnosti, vypracovaný učitelkami MŠ Osová Bítýška.
Počítání, to nás baví 
Projekt týkající se před matematické gramotnosti.
Rekonstrukce školní zahrady 
Spolu s obcí Osová Bítýška jsme se podíleli na rekonstrukci školní zahrady v MŠ, odkaz zde.
Kuliferdova mateřská škola
Kuliferdova mateřská škola