ŠVP školní družiny

Školní družina má kapacitu 133 účastníků a do 5 oddělení chodí 133 účastníků.

Těší nás, že zájem o školní družinu je tak velký.

Usilujeme o to, aby družina byla pro účastníky místem pohody, relaxace, kde rozvíjejí své zájmy a dovednosti a zajímavě tráví volný čas

  • Účastníkům je ŠD k dispozici denně od 11:15 do 15:30 hod.
  • Účastníci 1. – 5. ročníku mohou navštěvovat školní družinu také ráno od 6:30 do 7:30 hod.

V době hlavních i vedlejších prázdnin je provoz ŠD přerušen. Ve školní družině účastníkům zabezpečujeme náplň volného času před vyučováním, po vyučování a před odchodem do zájmových aktivit.
Aktivity zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti při nichž účastníci relaxují, regenerují své síly, rozvíjí své dovednosti a fyzickou zdatnost. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, svůj režim, program práce během školního roku a vnitřní řád.

pdfŠVP ŠD 2023