ŠVP školní družiny

Školní družina má kapacitu 118 žáků a do 4 oddělení chodí 108 žáků.

Těší nás, že zájem o školní družinu je tak velký.

Usilujeme o to, aby družina byla pro děti místem pohody, relaxace, kde rozvíjejí své zájmy a dovednosti a zajímavě tráví volný čas

  • Žákům je ŠD k dispozici denně od 11:30 do 15:30 hod.
  • Žáci 1. – 5. ročníku mohou navštěvovat školní družinu také ráno od 6:30 do 7:30 hod.

V době hlavních i vedlejších prázdnin je provoz ŠD přerušen. Ve školní družině dětem zabezpečujeme náplň volného času před vyučováním, po vyučování a před odchodem do zájmových aktivit.
Aktivity zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjí své dovednosti a fyzickou zdatnost. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, svůj režim, program práce během školního roku a vnitřní řád.

pdfŠVP ŠD od 2020 - 3. verze