Družina

Vážení rodiče, vítáme Vás v naší družině.

Provoz školní družiny je již v plném proudu. Chceme Vám touto formou přiblížit, jak u nás vaše děti tráví odpolední čas.

Na celý školní rok plánujeme pro děti pestrý výběr aktivit (např. výtvarné soutěže a keramickou dílnu, recitační soutěž, drakiádu, diskotéku, karneval, letní olympiádu, honbu za pokladem atd.).

V průběhu školního roku pořádáme množství her, pohybových a zábavných akcí, oblíbené jsou sportovní soutěže. Využíváme sportovní halu, dětské hřiště u školy a přírodní prostředí v okolí školy.

Výrobky a obrázky dětí tradičně prezentujeme na vánočních výstavkách a nástěnkách v budově naší školy.

Zahájili jsme celoroční družinové soutěže, kde mladší děti sbírají smajlíky a starší děti bodíky. Snažíme se střídat činnost různého zaměření tak, aby se dětem v školní družině líbilo a byly zde spokojeny.

Těší nás, že zájem o školní družinu je tak velký a její kapacita téměř nestačí. Usilujeme o to, aby družina byla pro děti místem pohody, relaxace, kde rozvíjejí své zájmy a dovednosti a zajímavě tráví volný čas.

Konzultační hodiny ve školní družině

Každé pondělí od 14:30 do 15:00 hod.

V této době Vám bude ve školní družině k dispozici vedoucí vychovatelka Kamila Ráčková k zodpovězení dotazů, připomínek a podnětů týkajících se provozu školní družiny, případně k domluvení schůzky s jinými vychovatelkami jednotlivých oddělení. Po telefonické domluvě je možné sjednat i jiný termín.

Vychovatelky a asistenti pedagoga 

379993663 693332019059262 5657782941269267115 n

 

Ohlédnutí za červnem

Na 1. červen připadá Den dětí, který jsme společně oslavili zmrzlinou. Pak následovala spousta práce s nacvičováním vystoupení pro tatínky ke Dni otců. Žákům se vystoupení moc povedlo a věříme, že všichni tatínci i maminky byli na své děti pyšní. Za odměnu dostali účinkující od obce Osová Bítýška párek v rohlíku a pitíčko, za což obci děkujeme. Žáci také hodně vyráběli a hráli hry venku i uvnitř. Na konci měsíce vychovatelky připravily olympiádu, při které děti vyzkoušely svoji obratnost. Tímto jsme zakončili školní rok a se všemi se rozloučili. Na všechny se těšíme opět v září.

Ohlédnutí za_červnem_2023_-_01 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_02 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_03 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_04 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_05 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_06 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_07
Ohlédnutí za_červnem_2023_-_08 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_09 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_10 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_11 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_12 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_13 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_14
Ohlédnutí za_červnem_2023_-_15 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_16 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_17 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_18 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_19 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_20 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_21
Ohlédnutí za_červnem_2023_-_22 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_23 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_24 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_25 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_26 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_27 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_28