Družina

Vážení rodiče, vítáme Vás v naší družině.

Provoz školní družiny je již v plném proudu. Chceme Vám touto formou přiblížit, jak u nás vaše děti tráví odpolední čas.

Na celý školní rok plánujeme pro děti pestrý výběr aktivit (např. výtvarné soutěže a keramickou dílnu, recitační soutěž, drakiádu, diskotéku, karneval, letní olympiádu, honbu za pokladem atd.).

V průběhu školního roku pořádáme množství her, pohybových a zábavných akcí, oblíbené jsou sportovní soutěže. Využíváme sportovní halu, dětské hřiště u školy a přírodní prostředí v okolí školy.

Výrobky a obrázky dětí tradičně prezentujeme na vánočních výstavkách a nástěnkách v budově naší školy.

Zahájili jsme celoroční družinové soutěže, kde mladší děti sbírají smajlíky a starší děti bodíky. Snažíme se střídat činnost různého zaměření tak, aby se dětem v školní družině líbilo a byly zde spokojeny.

Těší nás, že zájem o školní družinu je tak velký a její kapacita téměř nestačí. Usilujeme o to, aby družina byla pro děti místem pohody, relaxace, kde rozvíjejí své zájmy a dovednosti a zajímavě tráví volný čas.

Konzultační hodiny ve školní družině:

Každé pondělí od 14:30 do 15:00 hod.

V této době Vám bude ve školní družině k dispozici vedoucí vychovatelka Kamila Ráčková k zodpovězení dotazů, připomínek a podnětů týkajících se provozu školní družiny, případně k domluvení schůzky s jinými vychovatelkami jednotlivých oddělení. Po telefonické domluvě je možné sjednat i jiný termín.