Aktuálně ze ZŠ

Výsledky voleb do školské rady 2021

Volební komise spočítala hlasy jednotlivých kandidátů. Do školské rady jsou zvoleni Alena Drlíčková a Magda Buršíková.

pdfVýsledky voleb školská rada 2021

Organizace konce školního roku

Organizace výuky konce školního roku:

 • Výuka 28. a 29. června bude ukončena ve 12.10.
 • Výuka 30. června bude ukončena v 8.30.
 • Provoz ŠD pro tento den bude do 15.30.
 • Provoz ŠJ bude tento den od 8.30 do 11.30.

Volby do školské rady za rodiče žáků

Ve dnech 4. – 11. června proběhnou volby do školské rady za rodiče žáků. Volit může pouze rodič osobně (nelze posílat po žácích atd.), volí se do urny u vchodu, od 6.15 do 15.30, povede se evidence hlasujících. Hlasovací lístky obdržíte do čtvrtka 3. června.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Na základních školách
 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
Mateřské školy
 • jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

pdfInformace pro školy a školská zařízení 24.05.2021

pdfZměna mimořádného opatření - provoz škol a školských zařízení s účinností od 24. 5. 2021

 

 pdfZměna mimořádných opatření - změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění Covid 19 s účinností od 24. 5. 2021

Výuka od 17. května na naší škole

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká těchto ročníků a tříd: celý první stupeň (1. – 5. ročník) a tříd VII.A, VII.B a IX.

Na online výuce zůstávají pouze tyto třídy: VI.A, VI.B a VIII.

Od 24. května by pak měl fungovat i 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR.

Testování se dle současných informací bude provádět takto: v pondělí všichni žáci přicházející do školy (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19), ve čtvrtek bude provedeno testování u žáků 2. stupně (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19).

Pro prezenční výuku žáků platí standardní rozvrhy, pro žáky druhého stupně na distanční výuce platí rozvrhy, které zašlou třídní učitelé (vzhledem k zapojení učitelů při prezenční výuce).

Všichni žáci (kteří se stravují ve školní jídelně) v prezenčním vzdělávání budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Další informace, které by změnily podmínky výuky nebo testování v týdnu od 17. května, zveřejníme pod tímto textem.  

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-17-5-2021/