Aktuálně ze ZŠ

Informace ze zápisu do základní školy

V letošním roce se konal zápis předškolních dětí do 1. třídy netradičně. Tentokrát bez přítomností dětí ve škole.

Do prvního ročníku školního roku 2020/2021 bylo zapsáno 29 dětí.

11 dětí z Osové Bítýšky a z Osové, 2 ze Záblatí, 3 z Ořechova, 2 z Vlkova, 1 ze Skřinářova, 1 ze Zastávky u Brna, 1 z Vidonína, 2 z Radňovsi, 2 z Heřmanova, 1 z Borovníku, 1 z Rozseče, 1 z Velké Bíteš a 1 z Rudy-Lhotky.

V současné době je připravena varianta dvou prvních tříd. S rodiči budoucích prvňáčků plánujeme organizační schůzku 17. června. Bližší informace budou zaslány rodičům e-mailem.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start v 1. třídě a radost z pobytu a poznávání nového během celé školní docházky do Základní školy v Osové Bítýšce. 

K docházce žáků prvního stupně od 25. května 2020

Na škole byly utvořeny skupiny, které tvoří žáci různých ročníků. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat učitelé a asistenti pedagoga. Všichni rodiče přihlášených žáků budou informováni o rozvrhu jednotlivých dnů třídními učiteli nejpozději v pátek 22. května 2020.

Distanční výuka bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.

Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku

Od 25. 5. 2020 začnou probíhat vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníku.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně a ostatní přílohy.

V případě změn vás budeme informovat.

S sebou si žák 25. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě 1. stupeň

pdfPříloha - čestné prohlášení 1. stupeň

pdfVyjádření MŠMT 1. stupeň

Termíny přijímacích zkoušek na střední školu a informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června, víceletá gymnázia – 9. června.

Podrobné informace na odkaze ZDE.

Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

Od 12. 5. 2020 začne v naší škole probíhat příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku.

S sebou si žák 12. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě

pdfPříloha - čestné prohlášení

pdfVyjádření MŠMT  

Zápis do prvního ročníku

Seznam žáků podle registračního čísla - zápis 1. 4. 2020 - 23. 4. 2020
Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, byly přijaty do základního vzdělávání v Záklaďní škole a mateřské škole osová Bítýška.

pdfRegistrační čísla