Aktuálně ze ZŠ

Školní besídka žáků prvního až pátého ročníku

V letošním školním roce jsme se po dlouhé covidové a pocovidové době moc těšili, že budeme moci konečně vystoupit před natěšeným publikem s programem, který jsme naplánovali na jarní období.

Plánům a nacvičování jsme věnovali několik měsíců, než jsme mohli být spokojeni, a přípravám jsme dali maximum, abychom všem přítomným i sobě udělali radost. Přesto se před samotným vystoupením vyskytly nečekané okolnosti, kterým jsme museli čelit. Žáci i učitelé se ale se vším vypořádali a v den besídky byli všichni připraveni podat co nejlepší výkon před naplněným sálem.

Besídku zahájil pan ředitel Mgr. Milan Malý krátkým proslovem, ve kterém pochválil děti za zodpovědnou přípravu na besídku a všem rodičům za pomoc při zajišťování potřebných rekvizit a kostýmů pro žáky. Mezi hosty byli i paní starostka Mgr. Lenka Štěpánková a pan místostarosta Ing. Jiří Tuček.  

Obecenstvo zhlédlo rozmanitá vystoupení od tanečních produkcí, básniček, cvičení, písniček po scénky a humornou pohádku pro děti i dospělé.

Po náročném a podařeném výkonu dětem vyhládlo, proto pro ně byl připraven párek v rohlíku a pitíčko. Tímto děkujeme sponzorům za poskytnuté občerstvení.

Po besídce všichni aktéři z jeviště i hlediště odcházeli spokojeni.

Besídka 2023_-_02 Besídka 2023_-_03 Besídka 2023_-_04 Besídka 2023_-_05 Besídka 2023_-_06
Besídka 2023_-_07 Besídka 2023_-_08 Besídka 2023_-_09 Besídka 2023_-_10 Besídka 2023_-_01

Zápis do prvního ročníku

Nástup do prvního ročníku je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. Posledních několik let probíhaly zápisy kvůli nepříznivé epidemiologické situaci většinou pouze formálně a bez osobní účasti dětí a rodičů. Letos jsme mohli budoucí prvňáčky přivítat přímo u nás ve škole. Čekala na ně procházka šmoulí vesnicí. Šmoulové pro děti připravili i několik úkolů. Děti zpívaly, recitovaly, poznávaly geometrické tvary, barvy, ale také vařily s Mlsounem pizzu, zasadily Farmářovi políčko nebo pomohly zavázat Nešikovi botičky. Prostě předvedly, co všechno již umí. Domů si pak odnesly na památku malý dáreček. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové povinnosti“.

Těšíme se na nových třicet osm šikovných školáčků. Do prvních tříd nastoupí čtrnáct dětí z Osové Bítýšky, šest ze Záblatí, šest z Heřmanova, tři děti z Ořechova, tři z Vlkova, dvě děti z Milešína a po jednom dítěti z Brna, Březí, Martinic a Radňovsi.
Dětem přejeme, aby si zbývající čas ve školce co nejvíce užily a prožily krásné prázdniny. 4. září se budeme těšit na shledanou v prvním ročníku.

Krajské kolo soutěž Poznej Vysočinu

Dne 24. 3. 2023 se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu naši školu  reprezentovali žáci  Lea Kolbábková (žákyně 8. ročníku) a Jan Žák (žák 9. ročníku). Oba se stali úspěšnými řešiteli této soutěže, které se zúčastnilo přes sto žáků z celého kraje Vysočina.

Lea Kolbábková se umístila mezi čtyřicítkou nejlepších řešitelů soutěže, které čeká výlet do Prahy.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 29. 3. 2023 proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval žák 8. ročníku Tomáš Süsser. Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test práce s atlasem a test praktické dovednosti).

Tomáš Süsser se umístil na krásném 4. místě mezi základními školami v kraji Vysočina, výborně obstál v konkurenci s gymnázii, kterých byla v soutěži více než polovina.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo biologické olympiády

30. 3. 2023 se konalo okresní kolo biologické olympiády. Soutěže se účastnili žáci základních škol i gymnázií. Soutěžící museli prokázat své znalosti v testu, v poznávání organismů a praktické dovednosti při laboratorní práci.  Naši školu zde reprezentoval žák 7. ročníku David Trojan. Podmínkou postupu do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu na dané téma.

Gratulujeme a děkujeme  za výbornou reprezentaci školy.

První pomoc do škol

Do naší školy zavítali Zdravotnická záchranná služba z Velkého Meziříčí a Hasičský záchranný sbor ČR z Velké Bíteše. Jejich úkolem bylo žáky 8. ročníku seznámit s jejich nelehkou prací a přiblížit jim problematiku fungování integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí byla i prohlídka zásahových vozidel. Na tento program navazoval kurz první pomoci, který se uskutečnil 12. a 13. dubna. Tady si žáci prakticky vyzkoušeli, jak konkrétně postupovat při záchraně lidského života.  Zopakovali si postupy při provádění první pomoci a zhlédli prezentaci zaměřenou na moderní prostředky pro poskytování záchrany lidského života.

Saturnin

V sobotu 15. dubna jsme navštívili v Mahenově divadle představení „Saturnin“. Na večerní produkci jsme se velmi těšili, proto také návštěvě divadla předcházela náležitá příprava: výběr vhodného oblečení, úprava zevnějšku a v neposlední řadě připomenutí zásad slušného chování. Pro některé z žáků to byla jejich první zkušenost s „velkým divadlem“ a zejména se společenským prostředím. Okouzlující příhody gentlemana a jeho geniálního sluhy, které jsou situovány do noblesní prvorepublikové atmosféry, na českých scénách zdomácněly už dávno. V Národním divadle Brno tuto inscenaci nastudovali v neobvyklém pojení za přítomnosti živé swingové kapely. Představení se nám líbilo a domů jsme odjížděli příjemně naladěni.