Knížka je fajn

Dne 8. 12. 2022 jsme se vypravili se školním parlamentem do mateřské školy. Pro děti Berušek i Včeliček jsme si připravili program s názvem „Knížka je fajn“. Nejprve jsme si v úvodu společně připomněli, jak jsou pro nás knížky důležité a jak se k nim máme chovat. Potom jsme se rozdělili do skupinek, kde jsme si pro každou skupinku připravili krátký příběh, který jsme nejprve dětem přečetli, poté jsme se zeptali na různé otázky vyplývající z textu. Na závěr následovalo zpracování ve formě obrázku, kde si děti mohli vybrat, zda budou pracovat s omalovánkou nebo si nakreslí vlastní obrázek. Nemohla chybět ani sladká odměna pro všechny, co pilně pracovali a splnili všechny úkoly. Návštěva se velmi vydařila, děti byly moc šikovné a my jsme si to s nimi opravdu velmi užili. Snad bude rok příznivý a bude možnost naplánovat další společná setkání.

Školní parlament

Knížka je_fajn