Uplynulé čtvrtletí ve škole a školní družině

Letošní podzim a probíhající zima ve škole a školní družině plynou v duchu neustálých změn. Od 14. října byla z nařízení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ve škole a my jsme začali s distanční výukou. Tento stav trval do 17. listopadu, do školy se mohli vrátit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se doma vzdělávali dále distančním způsobem.

Prezenční výuka na naší škole probíhala v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučovaly ani nijak neprolínaly. To stejné platilo pro školní jídelnu a pro školní družinu.

Od 30. listopadu se do základní školy mohli vrátit všichni žáci z prvního stupně. O týden později i žáci z druhého stupně, kteří se rotačně po dvou třídách střídali prezenčním a distančním způsobem. I když nebylo jednoduché zorganizovat provoz školy tak, aby se dodržovala veškerá hygienická nařízení, vše jsme zvládli i díky zodpovědnému přístupu všech žáků naší školy.

I když žáci nemohli mít klasickou tělesnou výchovu, přesto jsme zařadili do hodin tělesné výchovy vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu, aby žáci nemuseli trávit celý den v rouškách ve školních třídách. Upřednostnit pohyb na čerstvém vzduchu platí nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale i pro školní družinu.

Všechna oddělení školní družiny byla samozřejmě také plná dalších aktivit. Vychovatelky s dětmi v předvánočním čase tvořily a vyráběly andílky, vánoční skřítky, svíčky a přáníčka. Ve školní družině oslavili v každé skupině Vánoce a pod stromečkem děti našly nové hry, panenky, stavebnice a další hračky.

Po vánočních prázdninách - 4. ledna se do školy mohli vrátit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Leden přinesl příznivé podmínky pro zimní aktivity, a proto vychovatelky s dětmi ve školní družině vyrazily bobovat na školní hřiště. Nejen ve škole, ale i ve školní družině nás v novém roce čeká spousta dalších aktivit.

Nicméně budeme moc rádi, aby se do školy mohli vrátit co nejdříve všichni žáci školy. Moc se na ně těší všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.

Věříme, že i rok 2021, přes mnohá omezení vyvolaná pandemií, zvládneme ve škole i ve školní družině minimálně tak dobře jako loňský rok.

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_1

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_2

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_3