Zásady online výuky

Během digitální výuky se chováme tak, jako kdybychom byli v místnosti s jinými lidmi a komunikovali s nimi.

 • Platí stejné formy chování a zdvořilosti jako v reálném životě.
 • S majetkem druhého (obrázky, dokumenty) zacházejte ohleduplně. Platí obecná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR).
 • Pro všechny videokonference přes Microsoft Teams jsou přidělena hesla. Tato hesla nesmějí být předána dál.
 • Nezhotovujte žádné zvukové či obrazové záznamy či screenshoty rozhovorů a výuky.
 • Při konání videokonferencí platí náš školní řád, a to především zákaz rozšiřování nepatřičných obsahů. Porušení tohoto pravidla bude řešeno stejně jako v běžném školním provozu.
 • Připravte se před zahájením výuky, aby mohla výuka začít včas. Mějte připraveny potřebné učební materiály.
 • Svůj mikrofon si vypněte a zapněte pouze ve chvíli, kdy chcete mluvit.
 • Hlaste se, pokud chcete něco říct. Po svém příspěvku si opět vypněte mikrofon.
 • Soustřeďte se na videokonferenci, nespouštějte žádné vedlejší chaty.
 • Úkoly zpracovávejte během online výuky samostatně.
 • Dodržujte termíny, dejte vědět vyučujícímu, pokud nejste schopni termíny ze závažných důvodů dodržet.
 • V žádném případě nezveřejňujte obsahy a komentáře, které by mohly někoho urazit a zranit. Pokud vás někdo obtěžuje, informujte o tom třídní učitelku/třídního učitele.

Pravidla pro online výuku