Omezení výuky od 14. 10. 2020

Rozhodnutím vlády je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách. Od této doby se všichni žáci účastní povinně distanční výuky, tedy vzdělávání na dálku prostřednictvím internetu. Opatření platí pro všechny ročníky školy.

  • Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím webových stránek školy.
  • Úkoly budou zadávány přes úložiště (viz loňský školní rok). Pokud bude uzavření škol pokračovat i v měsíci listopadu, přejde postupně výuka na formu on – line. V tomto případě budou třídní učitelé informovat rodiče a žáky o způsobu přihlašování a formách práce včetně časového rozvrhu pro jednotlivé ročníky.
  • Po dobu uzavření školy není v provozu školní jídelna.
  • Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.
  • Do pátku 23. 10. 2020 je zakázána přítomnost žáků ve školách. Po tomto období následuje týden s mimořádným volnem, státním svátkem a podzimními prázdninami. Návrat žáků do běžné prezenční výuky je prozatím plánován na pondělí 2. 11. 2020.