Škola v období „koronavirovém“

Zavření školy kvůli koronavirové epidemii nás postavilo před nový úkol - zvládnout učení na dálku.

Tato nová situace postavila před nelehký úkol vyučující, žáky i rodiče. Velkou pomocí škole byla v této nelehké situaci i podpora od vedení obce.

Od 16. března zůstalo doma 280 žáků. Snažili jsme se, aby všichni žáci byli od té doby v kontaktu s učiteli. To se nám podařilo ve všech případech. V případě rodin, kde nebyl k dispozici počítač, jsme se domluvili na individuální předávání úkolů (mnohdy učitelé do rodin dodávali učební materiály osobně).

Velké uznání patří především učitelům za rychlé „přepnutí“ do jiných forem vzdělávání, žákům za plnění úkolů v netypických podmínkách a samozřejmě rodičům za to, že museli vytvořit tvořivou atmosféru a technické zázemí pro výuku svých dětí.  V početnějších rodinách bylo toto obzvláště složité. Snažili jsme se, aby se rodiče nemuseli učit se svými dětmi či dohlížet na to, aby plnili úkoly, ale v mnohých případech to potřeba bylo. Však i mnozí dospělí mají problém se sami přinutit k dobrovolnému vzdělávání.

Při klasické vyučovací hodině všichni kolektivně stihnou projít určité množství látky a učitel má nad žáky po celou dobu plný dohled. Výhodou je tedy jednotnost postupu a přímý a rychlý charakter interakce mezi žáky a učiteli. Učitel samozřejmě respektuje individuální tempo žáků při zvládání učiva.

Oproti tomu současný online model výuky dává každému žákovi možnost věnovat se studiu dané látky kdykoli a v jakékoli míře, přičemž učitelé nad žáky přímý dohled nemají. Učitel má kontrolu nad děním jen v rámci zpětné vazby od žáků (či rodičů, kteří mají také velkou zodpovědnost za to, jak nastaví zázemí žáků při vzdělávání).

Je nám jasné, že výpadek prezenční výuky se může extrémně propsat do výkonu žáků, které škola při běžné výuce dokáže částečně kompenzovat. Nicméně všichni učitelé vyhodnotí, které učivo se podařilo v jejich předmětech probrat a které nikoliv. V metodických týmech se připraví úprava plánů, které se doladí na základě srovnávacích testů na začátku školního roku.

Od 12. května do 9. června na naší škole probíhala dvakrát týdně příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky. Ve dvou skupinách chodilo do školy celkem 28 deváťáků.

Od 25. května školu navštěvovalo 48 žáků prvního až pátého ročníku z celkového počtu 149 žáků prvního stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Výuku ve škole vedli jak učitelé, tak i asistentky pedagoga.

Vzhledem ke konkrétním podmínkám na naší škole nebylo možné, aby od 8. května mohli jít dobrovolně do školy i žáci druhého stupně. Protože v podmínkách metodiky MŠMT zůstaly v platnosti 15 členné skupiny, bylo nereálné setkání celé třídy. Pokračovalo se v individuální přípravě žáků i nadále.

15. června odpoledne vydalo MŠMT pokyn, že lze uskutečnit setkání celé třídy alespoň v poslední školní den.

17. června se setkaly třídní učitelky dvou prvních tříd na informační schůzce ve škole. I. A třída, kterou tvoří žáci dojíždějící, bude mít 13 žáků, I. B třída - tvořená žáky, kteří jsou převážně z Osové Bítýšky, bude mít 16 žáků.

Rozloučení s žáky devátého ročníku proběhlo v pátek ráno před vstupem do základní školy (viz nošení roušek ve vnitřních prostorách). Kromě vedení školy a vedení obce se s deváťáky rozloučili i zaměstnanci školy a dnes již bývalí spolužáci.

Mateřská škola je v provozu od 25. května. V období uzavření mateřské školy zůstávaly paní učitelky v kontaktu s dětmi alespoň prostřednictvím e-mailů a webových stránek školy. Nabízely dětem různé výtvarné, tělovýchovné a rukodělné aktivity.

Velkou výzvou pro učitele i žáky bude nastartování klasické výuky od září a sladění vědomostí, které žáci v době „koronavirové“ načerpali při domácí výuce.

Všem žákům naší školy přejeme přes prázdniny oddych od učení.

A určitě vyjádřím přání všech učitelů a věřím, že i všech žáků, že se těšíme na vzájemné zářiové setkání ve školních třídách; ať již žáci s učiteli nebo žáci vzájemně ve svém žákovském kolektivu.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Deváťáci 2020