Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude přijímat žádosti (pokud jste tak již neučinili) od 1. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 

  1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c)
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  3. Poštou na adresu školy
  4. Osobně 23. dubna 2020 od 7.00 do 15.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová).

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

Pozn.:

V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2020, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení.

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zákonný zástupce doloží dvě vyjádření;  Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

V případě, že doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost a doporučení doložíte později – do konce května.

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 30. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní docházky a dětí nepřijatých.

V Osové Bítýšce dne 25. 3. 2020

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

pdfZápis do prvního ročníku 2020

pdfKriteria do 1. ročníku 2020

pdfŽádost o odklad školní docházky

pdfŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

pdfDotazník pro rodiče

pdfGDPR 2020