Organizace v posledním školním týdnu

Organizace závěru školního roku

26. června       Z organizačních důvodů nebude odpolední vyučování od 13.00

27. června       Z organizačních důvodů nebude odpolední vyučování od 13.00

Organizace posledního školního dne 28. 6. 2024

1. až 7. ročník - vyučování končí po 1. vyučovací hodině v 8.25.

8. a 9. ročník - vyučování končí po slavnostním rozloučení žáků 9. ročníků v cca 9.30.

Po ukončení vyučování půjdou přihlášení žáci na oběd.

Informace pouze pro žáky 1. až 5. ročníku:

Pokud žák 1. až 5. ročníku zůstává ve škole (nejdéle do 15.30), může jít do ŠD (i ten, který ŠD běžně nenavštěvuje) a na oběd jde v 11.00 v rámci ŠD. V tomto případě prosím o vyplnění formuláře (viz níže), který žáci obdrží od třídních učitelů a vyplněný odevzdají třídním učitelům do 27. 6. 2024.

 pdfOrganizace závěru školního roku