Vynikající úspěch v dopravní soutěži – 5. místo a nejlepší cyklista v ČR

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC), kde si měřili síly nejen v oblasti praktické ale i teoretické. Soutěž zahrnovala několik disciplín – zdravověda, test pravidel silničního provozu, labyrint, jízda podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti a jízda zručnosti.

Úspěšným startem bylo oblastní kolo na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí, kde se žáci obou kategorií (mladší 10 – 12 let; starší 12 – 16 let) umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola.

Krajské kolo se konalo na dopravním hřišti v Jihlavě. Družstvo mladší kategorie ve složení: Adéla Urbanová, Michaela Musilová, Jakub Musil a Vojta Komínek si vybojovalo 5. místo. Družstvo starší kategorie ve složení: Zoe Heinisch, Eliška Urbanová, Jan Musil a Hynek Prášek se umístilo na 1. místě a postoupilo do celostátního finále DSMC, kde reprezentovalo kraj Vysočina.

Celostátní finále se konalo v Hradci Králové od 18. 6 – 20. 6. 2024. Družstvo starších žáků ve složení: Zoe Heinisch, Eliška Urbanová, Jan Mašek a Hynek Prášek se umístilo na 5. místě.

Úspěchy nebyly pouze o umístění žáků v soutěži, ale i ve vyhlášení nejlepších cyklistů a cyklistek. V mladší kategorii se nejlepší cyklistkou v krajském kole stala Michaela Musilová, která získala za vítězství kolo.

Ve starší kategorii se v rámci krajského kola stal nejlepším cyklistou Hynek Prášek, který také vybojoval jízdní kolo.

Úspěchy Hynka Práška ale neskončily a v celostátním finále DSMC byl oprávněně vyhlášen za nejlepšího cyklistu v celé ČR a svým úspěchem získal druhé kolo.

Všem žákům, kteří se zapojili do Dopravní soutěže mladých cyklistů, patří veliké poděkování nejen za reprezentaci a svědomité připravování, ale i za celkový přístup a příjemnou atmosféru během celoročních příprav. Poděkování patří i Mgr. Jiřímu Ceralovi a Mgr. Lucii Burianové, kteří žáky na soutěž připravovali.

foto - článek Dopravní soutěž

Zleva: Mgr. Jiří Ceral, Hynek Prášek, Mgr. Lucie Burianová, Eliška Urbanová, Zoe Heinisch, Jan Mašek