Návštěva VIDY v Brně

V úterý 9.4. žáci pátého a šestého ročníku naší školy navštívili stálou expozici VIDA v Brně. Čekalo na ně 180 interaktivních exponátů, díky kterým mohli objevovat, jak funguje svět kolem nás. Během dopoledne si mohli sami vyzkoušet rozpoutat tornádo, ustát zemětřesení, překřičet tryskáč, zahrát si na obřím pianu nebo se v obřím srdci zaposlouchat do vlastního tepu. Poté dostali od zkušených lektorů centra pracovní list s úkoly, které museli vyřešit na vybraných exponátech. Na všechny pak čekala odměna. Návštěva centra se všem moc líbila.

Vida Brno_2024_-_01 Vida Brno_2024_-_02 Vida Brno_2024_-_03 Vida Brno_2024_-_04