Květen 2024

Společné akce

2. 5. zápis do MŠ na školní rok 2024/2025 pro nové děti (od 11 do 15 hodin)

14. 5. odpoledne s rodiči v obou třídách od 14.30 s vystoupením dětí. Berušky 14.55,             Včeličky 15.15

15. 5. plavání – přihlášené děti (a dále vždy ve středu)

 

Připomínáme

 • školní výlet 11. 6.
 • společnou akci pro rodiče a děti – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY v úterý 18. 6. od 15.15
BERUŠKYBerušky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Naše maminka má svátek“

PŘÍRODA

     „Rozmanitost přírody“

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Velká i menší města“

 • budeme probouzet citové vztahy v rodině, myslet na své nejbližší
 • vyrobíme dárek pro maminku a připravíme se na Svátek matek
 • naučíme se nazpaměť básničky a písničky pro maminky, při nácviku se zaměříme na správnou artikulaci a vyslovování hlásek
 • podnikneme výlety do přírody, k rybníku, na louku a do lesa
 • budeme si povídat o životě v přírodě, pozorovat hmyz, drobné živočichy a poznávat různé ekosystémy
 • osvojíme si poznatky o přírodě a jejích proměnách
 • budeme si povídat o velkých a menších městech, poznávat blízké i vzdálené okolí naší vesnice
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Nejmilejší maminka“

     „Rodina, místo, kam patřím“

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Naše Země, náš domov“

 • budeme si povídat o maminkách, zaměříme se na rozvoj řeči a používání rozmanitých přídavných jmen
 • budeme vyrábět dárečky pro maminku a babičky
 • naučíme se básničky pro maminku
 • připravíme se na rodinné odpoledne s vystoupením
 • zjistíme, co víme o členech své rodiny
 • připomeneme si, jak se má dítě k rodičům chovat
 • popovídáme si o velkých městech, řekách, horách
 • zjistíme, kde a co se nám líbí a proč, která místa rádi navštěvujeme
 • budeme se zajímat o Zemi jako součást vesmíru