Duben 2024

Společné akce

5. 4. – Včeličky půjdou na návštěvu do 1. třídy

10. 4. –1. plavání – přihlášené děti

11. 4. – FOTOGRAFOVÁNÍ – společné foto třídy, předškoláci na tablo a přihlášené děti                    králíčkové foto

12. 4. – koncert v ZUŠ ve Velké Bíteši – Včeličky – pojedeme linkovým autobusem

16. 4. – odpoledne s rodiči, u Včeliček

18. 4. – logopedická garance – děti, které jsou doporučeny do logopedické podpory v MŠ

29. 4. – divadelní představení ve Žďáru nad Sázavou – HURVÍNKOVA CESTA DO                                TRAMTÁRIE, jedeme objednaným autobusem od MŠ

30. 4. – „čarodějnice“

Upozornění na plánované akce v květnu a červnu

14. 5. odpoledne s rodiči, vystoupení dětí ke Dni matek od 15.15 v obou třídách

11. 6. společný výlet do Náměště nad Oslavou

18. 6. rozloučení s předškoláky – od 15.15

BERUŠKYBerušky

PŘÍRODA

     „Výlet do světa zvířátek“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Povolání“

 • budeme si povídat o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách, budeme je poznávat, pozorovat a učit se o nich
 • upevníme kladné citové vztahy ke všem živým tvorům
 • osvojíme si poznatky o přírodě a jejich proměnách
 • povedeme děti ke zřetelné mluvě a přiměřenému tempu řeči
 • začneme používat zahradu, pracovat s nářadím a venkovními hračkami
 • seznámíme se s povoláním svých rodičů
 • budeme poznávat různé druhy řemesel a povolání, některé z nich si také vyzkoušíme
 • budeme vytleskávat slova, určovat počet slabik a počáteční hlásky
VČELIČKYVčeličky

PŘÍRODA

     „Krásná jarní příroda – rostliny, byliny“

     „Poznáváme mláďata“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Hola, zápis do školy volá“

     „Barvy a tvary“

 • budeme rozvíjet motorické dovednosti dětí
 • zaměříme se na poznávání přírody kolem nás všemi smysly
 • budeme pojmenovávat mláďata jednotlivých zvířat, pozorovat mláďata, povídat si o nich
 • seznámíme děti s prostředím, ve kterém živočichové žijí, s tím, co potřebují k životu
 • zopakujeme si používání předložek a příslovcí ve vztahu k určitému předmětu (na, pod, za, mezi, …..)
 • procvičíme orientaci vpravo – vlevo, budeme řešit labyrinty a vytvářet skupiny na základě společných vlastností
 • budeme určovat rozdílné nebo stejné množství – prohlubování poznatků o počtu 1–6 (a více)
 • budeme poznávat a pojmenovávat barvy a tvary, vyhledáme barvy a tvary ve svém okolí – ve školce, na oblečení, na hračkách, v přírodě
 • při hrách, výtvarných a pracovních činnostech budeme upevňovat znalost barev a tvarů
 • budeme sestavovat z barevných tvarů různé obrázky podle vlastní fantazie – mozaiky, papír