Březen 2024

Společné akce 

8. 3. karneval v MŠ s programem od Divadla Kejkle

19. 3. odpoledne s rodiči u Berušek od 14.30 do 15.30

Představení Hurvínkova cesta do Tramtárie je odložená na pondělí 29. 4.2024

BERUŠKYBerušky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Já a moje tělo“

PŘÍRODA

     „Příroda se probouzí“

     „Velikonoce“

 • budeme si povídat o lidském těle a pojmenovávat jednotlivé jeho části
 • zaměříme se na smysly v lidském těle (hmat, čich, chuť, zrak, sluch) a využijeme je při hrách
 • budeme rozvíjet pohybové schopnosti a tím vytvářet zdravé životní návyky
 • budeme objevovat první znaky jara, pozorovat přírodu a změny v ní
 • budeme probouzet zahrádku a seznamovat se s jarními kytičkami
 • budeme se seznamovat s tradicemi jarních svátků a lidovými zvyky
 • budeme vyrábět velikonoční přání a pracovat s různými materiály
 • zaměříme se na rozvoj pohybových a hudebních činností
 • zaměříme se správnou artikulaci a samostatnost řečového projevu
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ 

     „Lidské tělo je složité“

     „Seznamujeme se s pěti smysly“

     „Zdravá výživa je důležitá“

     „Velikonoce – těšíme se na jaro“

 • seznámíme děti s částmi lidského těla, s kostrou, orgány v lidském těle, s jejich funkcí a tvarem
 • zaměříme se na tvar lidského těla a souvislost s jeho funkcemi (kreslení, modelování...)
 • budeme se učit, že zdraví není samozřejmost, seznámíme děti s potřebou správně pečovat o své tělo
 • prozkoumáme možnosti našich pěti smyslů (zrak, čich, hmat, sluch a chuť)
 • upozorníme děti na důležitost vhodné stravy a pitného režimu pro život i zdraví člověka (chuť)
 • vyřešíme labyrinty, procvičíme pravo-levou orientaci, zopakujeme si barvy, tvary (zrak)
 • budeme určovat množství předmětů – stejně, více, méně, prohloubíme poznatky dětí o počtu 1–6 (1 – 10)
 • budeme určovat hlásky na začátku i na konci slov (sluch)
 • zaměříme se na rozvoj motorických dovedností dětí (hmat)
 • budeme pozorovat přírodu kolem nás všemi smysly (čich, zrak)
 • připravíme se na Velikonoce – básničky, výzdoba, zvyky
 • budeme poznávat a pojmenovávat znaky jara