Prosinec 2023

Společné akce

6. 12. přijede divadlo Kejkle z Brna a s ním možná i Mikuláš

7. 1. Krteček a Vánoce – divadelní pohádka Šárky Svobodové

19. 12. vánoční nadílka u stromečků – v obou třídách dopoledne

19. 12. vánoční odpoledne s rodiči, nabídka tvoření nebo her

 •  u Včeliček od 14.30, krátké vystoupení od 14.55
 •  u Berušek od 14.30, krátké vystoupení od 15.15

22. 12. poslední den v MŠ v tomto roce

BERUŠKYBerušky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Mikuláš a čert ve školce“

     „Těšíme se na Vánoce“

 • budeme se připravovat na zimní období, příchod Čerta a Mikuláše a na Vánoce
 • vytvoříme si podvědomí o mezilidských i morálních hodnotách a o prosociálním chování
 • seznámíme se s kulturními zvyky a tradicemi, které jsou spjaty s tímto obdobím
 • naučíme se básničky a písničky pro Mikuláše a k tradicím předvánočního času
 • vyzdobíme si slavnostně šatnu, třídu a prostory školky
 • budeme plnit přání svých nejbližších, vyrábět dárečky a dělat radost svému okolí
 • ozdobíme si vánoční stromeček a budeme doufat, že k nám do mateřské školy přijde Ježíšek
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Mikuláš, Vánoce“

 • společně se ve třídě pokusíme o radostnou mikulášskou a vánoční atmosféru
 • budeme rozvíjet zručnost dětí při manuálních činnostech
 • seznámíme děti s kulturními zvyky a tradicemi
 • zapojíme děti do pečení cukroví, zdobení stromečku, rozbalování dárků
 • zaměříme se na důležitost lásky mezi lidmi
 • naučíme se vánoční písničky a koledy
 • budeme zlepšovat výslovnost a řečový projev, rozšiřovat slovní zásobu
 • zaměříme se na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby při nácviku vánočních básniček i při povídání na téma: vánoční přání, dárky, Vánoce

Milí rodiče, přejeme Vám krásné vánoční svátky plné radostí s Vašimi dětmi.

            Těšíme se na setkání v novém roce – od 2. ledna 2024