ŠVP

Každá třída má zpracovaný "Třídní vzdělávací program"

 

Vztah mezi ŠVP a TVP :

  • Vytvoření jednoduché struktury tematických celků - každý měsíc má svoje téma, které vystihuje jeho název
  • ev. Podtéma blíže určuje zaměření vdaném týdnu.
  • Máme stanoveno 10 základních tématických celků - témat.Každé téma obsahuje několik podtémat.
  • Časový prostor pro jednotlivá témata i podtémata je ponechán na práci učitelky.Učitelka délku tematického okruhu odvozuje podle zájmu dětí, jejich věku, tempa, zajímavosti tématu.
  • Vkaždém tématu je obsaženo všech 5 oblastí:
  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

 

Denní režim v naší škole je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí, na jejich aktuání potřeby. Je zpracován tak, aby dal dětem dostatek prostoru pro pohyb, relaxaci, spontánní i řízené činnosti. Respektuje biorytmus dítěte a je sestaven s ohledem na stravovací režim.

 

Osobností se člověk nerodí, osobností se stává.

Rozvoj dítěte předškolního věku v podstatě znamená přeměnu dítěte v člověka jako osobnost. K plnohodnotnému rozvoji dítěte je třeba lidská společnost.

Dítě se rodí s určitými vlohami, dále záleží na životních podmínkách a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, jaké se z těchto vloh vyvinou vlastnosti a schopnosti.

Dítě podporujeme v jeho spontánní zvídavosti a rozvíjíme poznávací dovednosti a city. Podporujeme jeho prožívání a učíme ho sebeovládání.

Podporujeme sebedůvěru a učíme ho sebepoznání a sebehodnocení.

________________________________________________________________________________________

  

ŠVP

 

pdf 1 MB  -  ŠVP                                         

pdf 684 kB -  Čtenářská gramotnost 

pdf 377 kB  -  Projekt k rozvoji předmatematické gramotnosti

 

Mateřská škola:

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 25. ledna 2020
Svátek má Miloš