Beseda Popálky

Termín: 14. 3. 2024 8:35 - 12:10

Rozpis besed:

08.35 – 10.20     II. A + II. B (ve II. A)

08.35 – 10.20     3. ročník (v kmenové třídě)

10.30 – 12.10     IV. A + IV. B (ve IV. A)

10.30 – 12.10     V. A + V. B (v V. B)