Vánoční dílny

Termín: 19. 12. 2023 7:40 - 11:15

1. - 4. ročník. Dílny proběhnou 1. – 4. vyučovací hodinu. Poté vyučování pokračuje dle rozvrhu.