Aktuálně ze ZŠ

Rezervace na třídní schůzky

Rezervovat se na třídní schůzky konané dne 24. 11. 2022 se můžete ZDE.

Uctění památky - 28. říjen

Dne 24. 10. 2022 proběhlo slavností kladení věnce při příležitosti 104. výročí vzniku samostatného československého státu. Touto tradiční poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik nového státu s názvem Československo zasloužili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svrchovaném státě. Je třeba stále připomínat důležité historické události a v mladých lidech podporovat občanskou sounáležitost a vlastenectví. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková, místostarosta Ing. Jiří Tuček, ředitel školy Mgr. Milan Malý a členové školního parlamentu, kteří si společně při této příležitosti připomněli pamětihodnou událost.

Kladení věnce

Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Nejdůležitějšími úkoly jsou: podílení se na organizaci některých školních akcí; pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí; být reprezentantem školy a dbát na tradici školy a její dobrou pověst. Parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Z každé třídy ve 4.- 9. ročníku se volí dva zástupci. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Členové školního_parlamentu

Projektový den "Den stromů"

Ve třetím říjnovém týdnu jsme si ve všech třídách připomněli význam stromů formou celoškolního projektu. I stromy totiž mají svůj svátek, a to 20. října.  A oslava proběhla i na naší škole.  Ve všech třídách jsme si připomněli, co všechno o stromech víme a jaký význam mají pro život nás lidí a život zvířat. Součástí projektu byly besedy s panem Nohelem na téma „Les“, které se konaly jak v přírodě, tak i ve škole. Hodně se tvořilo, sbíralo, vařilo, chodilo, zkoumalo, spolupracovalo a vystavovalo. Některým třídám se téma tak zalíbilo, že se rozhodly věnovat se stromům po celý rok. Cílem projektu bylo podnítit u žáků zájem nejen o stromy, ale i o celou přírodu. Snad se nám to podařilo.

Projektový den_-_Den_stromů

Divadélko pro školy

25. 10. 2022 k nám opět na 2. stupeň základní školy zavítali herci z Hradce Králové se svým představením s názvem Divadelní cestopis. Jednalo se o soubor ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Svůj připravený program začali účinkující ukázkou z anglické renesanční tragédie - Shakespearovým Hamletem a jeho nesmrtelným monologem. Dále jsme se imaginárně přesunuli do Francie, kde nás čekal Molliére - Zdravý nemocný, tedy ukázka žánru komedie Dell´Arte. Následovala návštěva Itálie v polovině 18. století a shlédnutí ukázky známé "hostinové" scény z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho a nechyběla ani čistě romantická "balkónová" scéna ze Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda. Poslední zastávkou pak bylo zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků. Herecké výkony byly vynikající, už teď se těšíme na další představení této dvojice.

Divadélko pro_školy

Dospívání bez stresu

Pravidelně se v průběhu školního roku snažíme naše žáky vzdělávat v problematice bio-psycho-sociálních aspektů dospívání a primární prevence, programy jsou zaměřené především na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím dospívání.

V letošním školním roce jsme využili dotace MŠMT určené na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. V rámci projektu DOSPÍVÁNÍ BEZ STRESU se v pátém ročníku uskutečnil ve dvou dnech čtyřhodinový program, který byl zaměřen na změny přechodu z dětství do dospívání, správnou výživu, která hraje velmi důležitou roli ve vývoji jedince. Část besedy byla věnována slušnému chování, jak na žáky působí drzost a vulgárnost jiných. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse, zajímavá pro ně byla informace, jak se dá číst z lidských očí, co nám o člověku řekne podaná ruka. Závěrem se lektorka zmínila i o důležitosti samostatnosti, která narůstá s přibývajícím věkem.

Kroužek Dopravní výchovy zahajuje činnost

Kroužek Dopravní výchovy při ZŠ Osová Bítýška zahajuje činnost pro žáky 4. - 9. ročníku. První schůzka proběhne ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 13:55 do 14:40 v 5. třídě. Dále se budeme scházet pravidelně jednou za 14 dní až do konání oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Velkém Meziříčí (květen 2023).