Aktuálně ze ZŠ

Výuka od 12. dubna v naší škole

Od 12. dubna 2021 se prezenční výuka týká těchto tříd:  I.A, I.B, II.A, II.B a IV.B.

Od 19. dubna 2021 těchto tříd: III., IV.A, V.A a V.B.

Výuka bude probíhat podle doporučení MŠMT v homogenních skupinách, žáci se nebudou potkávat ani ve školní jídelně, pobyt v ŠD bude také v neměnných skupinách.

Testování žáků bude zajištěno v prostorách vstupu do školy a v prostorách auly.

Bližší informace obdržíte od třídních učitelů během pátku.

Přítomnost rodičů při testování je možná při dodržení všech hygienických opatření.

V příloze jsou uvedeny doposud známé informace k ochraně dýchacích cest a testování žáků ve školách.

pdfMimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021 do odvolání

pdfMimořádné opatření - testování žáků ve školách

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
  • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
  • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021 ver. final

Elektronická žákovská knížka od 15. března

Vážení rodiče, v uplynulém období proběhlo ve školní administrativě hodně změn (začali jsme na „soukromých“ webovkách, přecházeli jsme z Google úložiště na Teams), Vy a Vaše děti jste procházeli touto etapou společně s učiteli.

Nyní přichází nově elektronická žákovská knížka (EŽK). V této aplikaci je možno využívat mnoho nástrojů. Abychom Vás nezahltili dalšími změnami, do konce školního roku budeme EŽK využívat pouze pro klasifikaci jednotlivých předmětů.

Nevíme, kdy se žáci vrátí do škol, je třeba klasifikovat i v průběhu distanční výuky.

Tato klasifikace je ovšem „limitována“ tím, že nevíme, v jakém prostředí žák úkoly vypracovává. Jistě chápete, že klasifikace během distanční výuky je méně objektivní než při prezenčním vzdělávání. 

Váhy známek jsme nastavili do 4 úrovní podle „významu“ známky. Známky za drobné úkoly budou mít váhu 1, známky za obsáhlá opakování atd. budou mít váhu 4. Při výpočtu průměru se známka při váze 1 počítá 1x, při váze např. 3 se počítá 3x. Princip těchto úrovní vysvětlí třídní učitelé jak žákům, tak i rodičům.

Při současném distančním vzdělávání přistoupíme k tomu, že budeme žáky hodnotit nejnižší váhou známky (nelze při hodnocení objektivně zjistit, zda úkol vypracoval žák sám).

Učitel bere v potaz i aspekty, které v klasifikaci nepostihne – snaha, práce v hodinách, práce ve skupině… Při stanovování známky bere v úvahu i tyto okolnosti.

Mgr. Milan Malý

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění.

pdfInformace pro školy - jednotné přijímací zkoušky

Uzavření školy

Od pondělí 1. března 2021 přechází z rozhodnutí vlády ČR také 1. a 2. ročníky na distanční výuku (z obědů jsou tito žáci odhlášeni). Mimo provoz jsou také školní družina a mateřská škola.

Podrobné informace viz MŠMT:
odkaz ZDE
 
Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:
odkaz ZDE
 
Usnesení vlády ze dne 26. února:
odkaz ZDE
 
Výdej školní stravy:
odkaz ZDE

 

Informace k zápisu do 1. ročníku 2021/2022

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022 se bude konat v termínu od 1. do 22. dubna 2021, bližší informace jsou ZDE.