Aktuálně ze ZŠ

Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Nejdůležitějšími úkoly jsou: podílení se na organizaci některých školních akcí; pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí; být reprezentantem školy a dbát na tradici školy a její dobrou pověst. Parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Z každé třídy ve 4.- 9. ročníku se volí dva zástupci. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Školní parlament 2021-2022

Ekoprogramy U jezera a Když se kácí les

5.10. a 26.10.2021  přijel do naší školy lektor z ekocentra Chaloupky, který dětem nabídl ekoprogramy U jezera a Když se kácí les.

Žáci šestého ročníku se zapojili do simulační ekohry U jezera. Hra napodobuje užívání společného přírodního obnovitelného zdroje – vody a několika podniků rozmístěnými na břehu fiktivního jezera. Podniky mají za úkol dosáhnout maximálního možného zisku na konci hry, ale na celkovou úspěšnost má vliv to, v jakém stavu do jezera vracejí vodu, kterou potřebují pro svou činnost: znečištěná voda znamená vysoké okamžité zisky, ale pokles kvality vody v jezeře, což má za následek pokles budoucích zisků. Naopak čištění vody přináší menší okamžité zisky s potenciálem k zajištění trvale udržitelného zdroje příjmů.

Žáci sedmého ročníku stali fiktivními dřevařskými společnostmi ve výukovém ekoprogramu Když se kácí les. Seznámili se s problematikou udržitelnosti čerpání přírodních zdrojů.

Kromě vzdělávacích environmentálních cílů se při hře projevila i dynamika a vztahy ve třídě. 

První pomoc do škol

Ve čtvrtek 7. října navštívily naši školu Zdravotnická záchranná služba z Velkého Meziříčí a Hasičský záchranný sbor ČR z Velké Bíteše.

Nebylo to kvůli nějaké neobvyklé situaci, ale aby se naši žáci zdokonalili v poskytování první pomoci a aby se seznámili s fungováním integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí této akce je také kurz první pomoci, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak konkrétně postupovat při záchraně lidského života.

Žáci byli seznámeni s prací záchranářů i hasičů, zopakovali si postupy při provádění první pomoci a měli možnost prohlídky zásahových vozidel a moderních prostředků pro poskytování záchrany lidského života. 

První _pomoc_do_škol

Volba povolání

Ve dnech 8. 9. a 15. 9. do školy zavítaly pracovnice z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou. Formou besedy přiblížily žákům 8. a 9. ročníku současnou situaci na trhu práce. Ve vyhrazené hodince ještě probraly s žáky problematiku volby studia, nastínily možnosti individuálního poradenství, vyhledávání volných pracovních míst na internetu a uplatnění na trhu práce. „Volba povolání“ je součástí kariérového poradenství, které představuje škálu aktivit souvisejících s poskytováním informací, rozvíjením dovedností, efektivním využití dostupných informačních zdrojů, které jsou důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy. Naši žáci mají také možnost v posledním roce na základní škole využít každotýdenní šedesáti minutové doučování z matematiky a českého jazyka. Přejeme hodně štěstí všem žákům, kteří musí v tomto roce učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě – vybrat si střední školu.

Prvňáčci ve školních lavicích

Do naší školy zasedlo 1. září s novou aktovkou na zádech 23 nových žáčků – prvňáčků. Přivítala je paní starostka i pan ředitel a  naši nejmenší jim prozradili, po jakém povolání prozatím touží. Třídní učitelka Naděžda Dvořáková je seznámila se žirafkou Amálkou, která je bude provázet prvními krůčky ve škole. My všichni jim přejeme, nechť se jim jejich očekávání vyplní, ať je pro ně naše škola tím nejlepším startem ke vzdělávání a dosažení vlastních cílů.

Z 23 prvňáčků je 7 z Osové Bítýšky, 3 Vlkova, 2 z Ořechova, Velké Bíteše a Záblatí a po jednom žákovi z Borovníka, Březí, Heřmanova, Křoví, Nové Vsi, Ondrušek a Skřinářova.

1. ročník 2021-2022

Vpředu žáci prvního ročníku, vzadu zleva Mgr. Naděžda Dvořáková, třídní učitelka, vpravo Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce, Mgr. Milan Malý, ředitel školy