Aktuálně ze ZŠ

Organizace konce školního roku

Organizace výuky konce školního roku:

 • Výuka 28. a 29. června bude ukončena ve 12.10.
 • Výuka 30. června bude ukončena v 8.30.
 • Provoz ŠD pro tento den bude do 15.30.
 • Provoz ŠJ bude tento den od 8.30 do 11.30.

Volby do školské rady za rodiče žáků

Ve dnech 4. – 11. června proběhnou volby do školské rady za rodiče žáků. Volit může pouze rodič osobně (nelze posílat po žácích atd.), volí se do urny u vchodu, od 6.15 do 15.30, povede se evidence hlasujících. Hlasovací lístky obdržíte do čtvrtka 3. června.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Na základních školách
 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
Mateřské školy
 • jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

pdfInformace pro školy a školská zařízení 24.05.2021

pdfZměna mimořádného opatření - provoz škol a školských zařízení s účinností od 24. 5. 2021

 

 pdfZměna mimořádných opatření - změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění Covid 19 s účinností od 24. 5. 2021

Výuka od 17. května na naší škole

Od 17. května 2021 se prezenční výuka týká těchto ročníků a tříd: celý první stupeň (1. – 5. ročník) a tříd VII.A, VII.B a IX.

Na online výuce zůstávají pouze tyto třídy: VI.A, VI.B a VIII.

Od 24. května by pak měl fungovat i 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR.

Testování se dle současných informací bude provádět takto: v pondělí všichni žáci přicházející do školy (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19), ve čtvrtek bude provedeno testování u žáků 2. stupně (vyjma těch, co mají doklad o prodělaném onemocnění Covid-19).

Pro prezenční výuku žáků platí standardní rozvrhy, pro žáky druhého stupně na distanční výuce platí rozvrhy, které zašlou třídní učitelé (vzhledem k zapojení učitelů při prezenční výuce).

Všichni žáci (kteří se stravují ve školní jídelně) v prezenčním vzdělávání budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Další informace, které by změnily podmínky výuky nebo testování v týdnu od 17. května, zveřejníme pod tímto textem.  

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-17-5-2021/

Úspěchy našich žáků v olympiádách

Úspěch v matematické olympiádě

Lea Kolbábková, žákyně 6.B, stejně jako v loňském roce i letos postoupila po splnění 6 úkolů školního kola do okresního kola matematické olympiády. Kvůli protiepidemickým opatřením proběhl letošní ročník v online distanční formě dne 31. března 2021. Lea se probojovala mezi prvních deset úspěšných řešitelů olympiády a obsadila krásné 7. místo mezi soutěžícími ze základních škol i gymnázií. Její výsledek podtrhuje i to, že pouze ze tří základních škol měli žáci lepší výsledek.

Okresní kolo biologické olympiády

Prvního května 2021 se konalo krajské kolo biologické olympiády formou online testu. Soutěže se účastnili žáci základních škol i gymnázií. Soutěžící museli prokázat své znalosti v testu i v poznávání organismů.  Naši školu zde reprezentovaly dvě žákyně: Doubravka Nohelová a Lucie Neubauerová.

Podmínkou postupu do krajského kola bylo vypracování vstupního úkolu na dané téma.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

I v letošním školním roce naši školu reprezentovali žáci v okresním kole zeměpisné olympiády. Okresní kolo proběhlo online formou pod záštitou Masarykovy univerzity Brno.

Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test práce s atlasem a test praktické dovednosti).

Naši žáci obstáli v konkurenci s gymnázii na velmi pěkných místech.

Na 9. místě v kategorii A se umístila Lea Kolbábková.

Na 8. místě v kategorii B se umístil René Batelka

Na 11. místě v kategorii C se umístil Tomáš Urbánek

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v této složité době.