Aktuálně ze ZŠ

Vánoční přání

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům klidné prožití Vánoc a do nového roku 2022 hlavně zdraví a osobní spokojenost.

PF 2022 ZSOB

Organizace posledního školního dne – středa 22.12.2021

Ve středu 22.12. končí všechny třídy nejpozději 5. vyučovací hodinu. Školní družina je v provozu do 15.30.

Úspěch žáků naší školy v Dopravní soutěži mladých cyklistů – ON-LINE 2021, 3. místo v České republice

I v letošním roce se žáci ZŠ Osová Bítýška účastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů (dále DSMC). Účastí v této soutěži žáci završují svoji celoroční přípravu v kroužku dopravní výchovy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci vyhlásilo Ministerstvo dopravy ČR – Samostatné oddělení Besip DSMC – tuto soutěž ON-LINE.

Soutěžící si mohli zvolit jeden z námětů, které souvisí s cyklistikou (např. plánování cyklovýletu, správné oblékání, technický stav a vhodnost využití kola, dobré a špatné dopravní značení pro cyklisty nebo problematikou chování cyklistů v běžném silničním provozu).

Nás zaujala a vybrali jsme jednu z možností stanovených v propozicích soutěže: ,,Poučení /rady mým vrstevníkům cyklistům – jak se chovat v roli cyklisty v reálném silničním provozu, abych vždy dojel bezpečně do cíle; možné doporučení na základě konkrétního osobního zážitku z jízdy v ostrém silničním provozu (pozitivního nebo negativního)“.

Autorský kolektiv (pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Cerala) ve složení Aneta Filoušová, Lea Kolbábková, Petr Kaláb a Matouš Drlíček s přispěním spolužáků Adama Procházky a Zoe Heinisch uskutečnil tento úkol natočením videozáznamu. Videozáznam má, kromě „soutěžní funkce“, přispět ke správnému řešení některých kritických situací, které mohou pro cyklisty nastat při jízdě na kole po pozemní komunikaci. Smyslem je také využití videa v teoretické části dopravní výchovy nejen na naší škole.

Soutěžní práce byla hodnocena na úrovni oblastního kola, kola okresního i krajského a její kvalita znamenala postup a reprezentaci kraje Vysočina v celostátním finále! V konkurenci 14 krajů obsadila práce v kategorii starších žáků vynikající 3. místo!!

Vyhlašovatel soutěže - Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP - úspěch žáků naší školy ocení na vyhlášení výsledků v Praze na jaře příštího roku.

Velice si vážím tohoto obrovského úspěchu, který skvěle reprezentuje nejen naši školu, ale i obec, a všem aktérů patří obrovské poděkování. 

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

 

Včely a včelí dary

V měsíci říjnu se k nám do 1., 2.,3. a 4. ročníku nastěhoval včelí úl s královnou a dalšími obyvateli včelího domečku. Čekala nás totiž beseda o včelkách, které jsme ale ve třídě viděli jen na obrázcích a v prezentaci. Dozvěděli jsme se důležité informace o životě v úlu, co od pilných včeliček využíváme, kde se v úlu najde med, jak se tam dostane a další zajímavosti o tomto druhu užitečného hmyzu. Nakonec jsme mohli svými lžičkami med také ochutnat a byl stejně dobrý jako celé povídání.

Včely a_včelí_dary_2

Včely a_včelí_dary_1

Aktuální epidemiologická situace na naší škole

Vážení rodiče, k dnešnímu dni máme mezi žáky potvrzené případy onemocnění covid-19. Vhledem k aktuální epidemiologické situaci Vás žádáme o spolupráci. 

  • V případě jakýchkoliv příznaků doporučujeme neposílat dítě do školního kolektivu. 
  • V případě, že je v karanténě nadpoloviční většina žáků třídy, probíhá online výuka.
  • V případě menšího poštu žáků v karanténě budou tito žáci dostávat úkoly od svých vyučujících běžným způsobem, ostatní se ve škole učí prezenčně.

Třídní učitelé informují rodiče o konkrétním způsobu výuky pro danou třídu.

Rodiče si v době trvání karantény žáka mohou jeho oběd vyzvednout (nutno se domluvit ve školní jídelně).

pdfInformace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. listopadu 2021

Uctění dne vzniku samostatného Československa

Dne 26. 10. 2021 proběhlo slavností kladení věnce při příležitosti 103. výročí vzniku samostatného československého státu. Touto tradiční poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik nového státu s názvem Československo zasloužili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svrchovaném státě. Je třeba stále připomínat důležité historické události a v mladých lidech podporovat občanskou sounáležitost a vlastenectví. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková, ředitel školy Mgr. Milan Malý a členové školního parlamentu, kteří si společně při této příležitosti připomněli pamětihodnou událost.

Uctění dne_vzniku_samostatného_Československa_1

Uctění dne_vzniku_samostatného_Československa_2