Aktuálně ze ZŠ

Výstava minerálů Tišnov

Žáci devátých ročníků se vydali navštívit galerii Patriot a výstavu minerálů v Tišnově.

V galerii Patriot měli komentovanou prohlídku a prohlédli se zde minerály nejen z Vysočiny a celé České republiky, ale i z ciziny. Poté navštívili prodejní výstavu minerálů v místní tělocvičně, kde měli možnost obdivovat minerály zasazené do šperků, zkameněliny prvohorních živočichů a ostatní skvosty mineralogie.

Seznam žáků podle registračního čísla – zápis 11. 4. 2023

Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, byly přijaty do základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Osová Bítýška.

pdfRegistrační čísla přijatých dětí do 1. ročníku 2023

Pozvánka na školní besídku

Žáci a učitelé Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška Vás srdečně zvou na školní besídku, která se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2023 v Centru kultury, sportu a zájmových činností.

Pozvánka na školní besídku 2023

Rezervace na třídní schůzky

Rezervovat se na třídní schůzky konané dne 20. 04. 2023 se můžete ZDE.

Informace o zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2023Oznamujeme, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v budově základní školy v úterý 

dne 11. dubna 2023 v době od 12.30 do 16.00

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Během zápisu si s dítětem projdete část školy (vítáni jsou dle možnosti i oba rodiče).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost o přijetí (či o odklad školní docházky) musí podat zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, popřípadě dětí, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2023. Termín zápisu určený školou bude brát v potaz kritéria pro přijetí, pokud někdo nahlásí dítě do prvního ročníku po termínu zápisu, bude dítě případně přijato až po vyhodnocení zápisu ze dne 11. 4. 2023.
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo klinického psychologa.

Pozn.: V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2023, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření; Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte. V případě, že doporučení nebudete mít v době konání zápisu, podáte pouze žádost a doporučení doložíte později – do konce května.
O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem do 28. dubna 2023.
Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 14. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní docházky a dětí nepřijatých.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:
1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c).
2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem.
3. Poštou na adresu školy.
4. Osobně od 7.00 do 14.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová) ve dnech 11. až 14. dubna 2023.

Materiály k vyplnění k zápisu najdete ZDE.

Úspěšná reprezentace našich žáků v okresním kole dějepisné olympiády

19. 1. 2023 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého mohli postoupit první tři úspěšní řešitelé ze školního kola. Okresní kolo olympiády i letos proběhlo distanční formou přes online připojení ze školy. Téma letošního ročníku neslo název „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“, což je téma, které je mimořádně zajímavé a vypovídá i o znalostech, které ještě žáci 8. a 9. ročníku neměli možnost probrat a dostatečně si osvojit. Přesto naši žáci zaznamenali nebývalý úspěch v obrovské konkurenci, když dokonce dva z nich dosáhli skvělých umístění v první desítce. Konkrétně – Michaela Doležalová (žákyně 8. ročníku) – dělené 7.-8. místo a Jan Žák (žák 9. ročníku) – dělené 9.-11. místo z celkového počtu 61 žáků.

Třetím úspěšným řešitelem ze školního kola byl Vlastislav Jeřábek (žák 8. ročníku).

Všem zúčastněným patří velká gratulace za výborný výsledek a úspěšnou reprezentaci naší školy. Doufejme, že je i nadále dějepis a dějiny budou bavit.

Okresní kolo_D_olympiády_Žák_Doležalová