Aktuálně ze ZŠ

Úspěch žáků naší školy v Dopravní soutěži mladých cyklistů – ON-LINE 2021, 3. místo v České republice

I v letošním roce se žáci ZŠ Osová Bítýška účastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů (dále DSMC). Účastí v této soutěži žáci završují svoji celoroční přípravu v kroužku dopravní výchovy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci vyhlásilo Ministerstvo dopravy ČR – Samostatné oddělení Besip DSMC – tuto soutěž ON-LINE.

Soutěžící si mohli zvolit jeden z námětů, které souvisí s cyklistikou (např. plánování cyklovýletu, správné oblékání, technický stav a vhodnost využití kola, dobré a špatné dopravní značení pro cyklisty nebo problematikou chování cyklistů v běžném silničním provozu).

Nás zaujala a vybrali jsme jednu z možností stanovených v propozicích soutěže: ,,Poučení /rady mým vrstevníkům cyklistům – jak se chovat v roli cyklisty v reálném silničním provozu, abych vždy dojel bezpečně do cíle; možné doporučení na základě konkrétního osobního zážitku z jízdy v ostrém silničním provozu (pozitivního nebo negativního)“.

Autorský kolektiv (pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Cerala) ve složení Aneta Filoušová, Lea Kolbábková, Petr Kaláb a Matouš Drlíček s přispěním spolužáků Adama Procházky a Zoe Heinisch uskutečnil tento úkol natočením videozáznamu. Videozáznam má, kromě „soutěžní funkce“, přispět ke správnému řešení některých kritických situací, které mohou pro cyklisty nastat při jízdě na kole po pozemní komunikaci. Smyslem je také využití videa v teoretické části dopravní výchovy nejen na naší škole.

Soutěžní práce byla hodnocena na úrovni oblastního kola, kola okresního i krajského a její kvalita znamenala postup a reprezentaci kraje Vysočina v celostátním finále! V konkurenci 14 krajů obsadila práce v kategorii starších žáků vynikající 3. místo!!

Vyhlašovatel soutěže - Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP - úspěch žáků naší školy ocení na vyhlášení výsledků v Praze na jaře příštího roku.

Velice si vážím tohoto obrovského úspěchu, který skvěle reprezentuje nejen naši školu, ale i obec, a všem aktérů patří obrovské poděkování. 

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

 

Včely a včelí dary

V měsíci říjnu se k nám do 1., 2.,3. a 4. ročníku nastěhoval včelí úl s královnou a dalšími obyvateli včelího domečku. Čekala nás totiž beseda o včelkách, které jsme ale ve třídě viděli jen na obrázcích a v prezentaci. Dozvěděli jsme se důležité informace o životě v úlu, co od pilných včeliček využíváme, kde se v úlu najde med, jak se tam dostane a další zajímavosti o tomto druhu užitečného hmyzu. Nakonec jsme mohli svými lžičkami med také ochutnat a byl stejně dobrý jako celé povídání.

Včely a_včelí_dary_2

Včely a_včelí_dary_1

Aktuální epidemiologická situace na naší škole

Vážení rodiče, k dnešnímu dni máme mezi žáky potvrzené případy onemocnění covid-19. Vhledem k aktuální epidemiologické situaci Vás žádáme o spolupráci. 

  • V případě jakýchkoliv příznaků doporučujeme neposílat dítě do školního kolektivu. 
  • V případě, že je v karanténě nadpoloviční většina žáků třídy, probíhá online výuka.
  • V případě menšího poštu žáků v karanténě budou tito žáci dostávat úkoly od svých vyučujících běžným způsobem, ostatní se ve škole učí prezenčně.

Třídní učitelé informují rodiče o konkrétním způsobu výuky pro danou třídu.

Rodiče si v době trvání karantény žáka mohou jeho oběd vyzvednout (nutno se domluvit ve školní jídelně).

pdfInformace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. listopadu 2021

Uctění dne vzniku samostatného Československa

Dne 26. 10. 2021 proběhlo slavností kladení věnce při příležitosti 103. výročí vzniku samostatného československého státu. Touto tradiční poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik nového státu s názvem Československo zasloužili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svrchovaném státě. Je třeba stále připomínat důležité historické události a v mladých lidech podporovat občanskou sounáležitost a vlastenectví. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková, ředitel školy Mgr. Milan Malý a členové školního parlamentu, kteří si společně při této příležitosti připomněli pamětihodnou událost.

Uctění dne_vzniku_samostatného_Československa_1

Uctění dne_vzniku_samostatného_Československa_2

Testování ČŠI – zjišťování výsledků žáků a dobrovolné testování SCIO

Naše škola se zapojila do dobrovolného zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 7. ročníku ZŠ, které pořádala Česká školní inspekce v měsíci říjnu 2021.

Žáci uvedených ročníku byli testováni ze znalostí českého jazyka a matematiky. Po vyhodnocení budou moci porovnat svoje znalosti nejenom se spolužáky ve třídě, ale i v rámci všech přihlášených škol v České republice.

Žákům 9. a 6. ročníku naše škola nabídla a uhradila dobrovolné testování SCIO z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů.

Testováním prošli téměř všichni žáci šestého ročníku. Zájem v 9. ročníku byl menší – testování se zúčastnila přibližně polovina deváťáků.

Svoje výsledky žáci mohli zjistit ihned po skončení testů a v nejbližší době obdrží  podrobné písemné vyhodnocení svých testů a jejich porovnání s ostatními zúčastněnými žáky v rámci České republiky.

Spolupráce obecní knihovny se školní družinou

V rámci podpory čtenářské gramotnosti začali žáci základní školy v družině pravidelně navštěvovat obecní knihovnu.

Návštěva knihovny probíhá vždy jedenkrát za měsíc v homogenní skupině žáků jednoho oddělení družiny mimo běžnou výpůjční dobu, a to bez účasti ostatních čtenářů z řad veřejnosti. Každé oddělení družiny má předem určený a dohodnutý čas a den.

Noví čtenáři se poprvé seznámili s pravidly knihovny a pokud si vypůjčili knihu, stali se ČTENÁŘI NA ZKOUŠKU.

Pokud najdou v knihách zalíbení, stanou se regulérními čtenáři.

Spolupráce obecní_knihovny_s_družinou