Aktuálně ze ZŠ

Slavnosti slabikáře

V září tohoto školního roku usedli poprvé do lavic naši prvňáci. Děti si ve školním prostředí velmi rychle zvykly a dnes jsou z nich zkušení školáci.

Pátek 25. listopadu byl pro nás významným dnem. Po třech měsících pilného poznávání prvních písmen nastal čas se rozloučit s Živou abecedou a získat svoji první knihu – SLABIKÁŘ. K jeho získání musely děti splnit několik úkolů, např. naučit se básničku, rozpoznat všechny čtyři tvary písmen, určit počáteční hlásku slova, tzn. prokázat se všestrannými čtenářskými dovednostmi. Za každý správně splněný úkol děti získaly část klíče od komnaty, ve které byl Slabikář ukrytý.

Prvňáci pracovali z velkým nadšení a domů odcházeli s vysněným Slabikářem.

Slavnosti Slabikáře

Slavnosti Slabikáře_02

Beseda s cestovateli Márovými

V listopadu 2022 na naši školu již tradičně přijela rodina cestovatelů Márových se svými besedami. Pro žáky z 1., 2. a 3. tříd si Márovi připravili zajímavé povídání o Austrálii. Starší žáci měli možnost alespoň trošku poznat Guatemalu a Mexiko.

Během besedy Márovi dětem popsali spoustu zajímavých zážitků ze svých cest. Zároveň žáci také dostali mnoho užitečných informací nejenom přírodě a typických živočiších, ale především o životě lidí v daných oblastech.

Beseda s_cestovateli_Márovými

Rezervace na třídní schůzky

Rezervovat se na třídní schůzky konané dne 24. 11. 2022 se můžete ZDE.

Uctění památky - 28. říjen

Dne 24. 10. 2022 proběhlo slavností kladení věnce při příležitosti 104. výročí vzniku samostatného československého státu. Touto tradiční poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik nového státu s názvem Československo zasloužili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svrchovaném státě. Je třeba stále připomínat důležité historické události a v mladých lidech podporovat občanskou sounáležitost a vlastenectví. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková, místostarosta Ing. Jiří Tuček, ředitel školy Mgr. Milan Malý a členové školního parlamentu, kteří si společně při této příležitosti připomněli pamětihodnou událost.

Kladení věnce

Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Nejdůležitějšími úkoly jsou: podílení se na organizaci některých školních akcí; pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí; být reprezentantem školy a dbát na tradici školy a její dobrou pověst. Parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Z každé třídy ve 4.- 9. ročníku se volí dva zástupci. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Členové školního_parlamentu

Projektový den "Den stromů"

Ve třetím říjnovém týdnu jsme si ve všech třídách připomněli význam stromů formou celoškolního projektu. I stromy totiž mají svůj svátek, a to 20. října.  A oslava proběhla i na naší škole.  Ve všech třídách jsme si připomněli, co všechno o stromech víme a jaký význam mají pro život nás lidí a život zvířat. Součástí projektu byly besedy s panem Nohelem na téma „Les“, které se konaly jak v přírodě, tak i ve škole. Hodně se tvořilo, sbíralo, vařilo, chodilo, zkoumalo, spolupracovalo a vystavovalo. Některým třídám se téma tak zalíbilo, že se rozhodly věnovat se stromům po celý rok. Cílem projektu bylo podnítit u žáků zájem nejen o stromy, ale i o celou přírodu. Snad se nám to podařilo.

Projektový den_-_Den_stromů

Divadélko pro školy

25. 10. 2022 k nám opět na 2. stupeň základní školy zavítali herci z Hradce Králové se svým představením s názvem Divadelní cestopis. Jednalo se o soubor ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Svůj připravený program začali účinkující ukázkou z anglické renesanční tragédie - Shakespearovým Hamletem a jeho nesmrtelným monologem. Dále jsme se imaginárně přesunuli do Francie, kde nás čekal Molliére - Zdravý nemocný, tedy ukázka žánru komedie Dell´Arte. Následovala návštěva Itálie v polovině 18. století a shlédnutí ukázky známé "hostinové" scény z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho a nechyběla ani čistě romantická "balkónová" scéna ze Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda. Poslední zastávkou pak bylo zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků. Herecké výkony byly vynikající, už teď se těšíme na další představení této dvojice.

Divadélko pro_školy