Aktuálně ze ZŠ

Ukládání materiálů pro žáky

Vážení rodiče,

pro jednodušší vyhledávání materiálů zasílaných našimi učiteli k domácí přípravě bylo zřízeno nové společné úložiště. Stačí pouze kliknout ZDE, vybrat si vyučujícího a předmět, který hledáte. Od pondělí 23. března 2020 budou všechny materiály ukládány pouze zde, nemusíte již hledat na jednotlivých stránkách učitelů.

Žádost o ošetřovné - doplňující informace

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ČSSZ umožnila i elektronické zasílání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, upravuji formu potvrzování naší školou takto:

Žádosti o ošetřovné budeme vystavovat osobně v pondělí 16. 3. 2020, úterý 17. 3. 2020 a ve středu 18. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

Formulář Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

V případě žádosti o elektronické potvrzení je nutné požádat školu formou e-mailu –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , ve kterém uvedete (vzhledem k ochraně osobních údajů Vašeho dítěte);

- do předmětu: žádost o ošetřovné

- do textu: jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu, kterou navštěvuje.

Případně kontaktujte Ing. Dagmar Dvořáčkovou na telefonním čísle 777 037 672.

Viz:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Další odkazy:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Mimořádné opatření vlády - přerušení výuky do odvolání

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo s účinností od středy 11. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ;

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů… (více viz příloha).

Až do odvolání nebudou žáci docházet do školy, školní družiny a škola nebude vařit obědy.

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zasílány úkoly po ukončení jarních prázdnin (případné procvičování učiva na dobu jarních prázdnin již vyučující žákům podle potřeby zadali, případně si o ně zákonní zástupci chybějících žáků požádali).

Forma zasílání úkolů bude upřesněna v pondělí 16. 3. 2020.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme vystavovat po ukončení jarních prázdnin každé pondělí, úterý a středu od 8.00 do 12.00 (po všechny týdny, kdy bude škola uzavřena).

Formulář (viz příloha) Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

Žádám rodiče, aby pravidelně sledovali web školy, kde se budou nacházet aktuální informace k dané situaci.

Mimořádné opatření platí až do odvolání.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

docŽádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

pdfMimořádné opatření

pdfTisková zpráva - Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Změna - třídní schůzky a zápis do 1. ročníku

Třídní schůzky na základní škole

Schůzky rodičů se neuskuteční v plánovaném termínu 16. dubna. O náhradním termínu budete informováni.

Změna v organizaci zápisu do 1. ročníku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Budeme Vás informovat.

Více viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 19. 2. 2020 reprezentovala naši školu žákyně 9. ročníku Simona Příhodová v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Jako každý rok se olympiáda skládala ze dvou částí: z písemné poslechové části a z konverzace na vylosované téma s řešením situace. 

Číst více...

Besedy s cestovateli

Besedy s_cestovateli_2020Ve čtvrtek 5. 3. 2020 naši školu navštívili již tradičně cestovatelé Márovi se svými novými besedami. Žáci 1., 2. a 3. tříd se dozvěděli spoustu zajímavostí z jejich cesty po Japonsku. Pro žáky z vyšších ročníků bylo připraveno téma Panama a Kostarika. Seznámili se životem v těchto zemích, přírodou a typickými živočichy pro tuto oblast.

Číst více...

Návštěva ekoprogramu

Návštěva ekoprogramu_1Ve dnech 18. 2. a 26. 2. 2020 se žáci z 2. a 5. ročníku zúčastnili ekoprogramu na „Ostrůvku“ ve Velkém Meziříčí s názvem „Než si ukrojíme krajíc chleba“. Po krátkém přivítání se děti rozdělily do dvou skupinek a hned se pustily do práce.

Číst více...