Aktuálně ze ZŠ

Keramika

Žáci 7. ročníku naší školy v hodině VV vytvořili keramické ptáčky. Jedná se o modelování z plátu, kdy se výsledný zvonkovitý tvar dotváří do požadované podoby. Žáci využili k dekorování různé nástroje a po prvním výpalu nanesli oxidy kovů (režná keramika) nebo glazury.  Po delší době to je první výtvor z hlíny, který si žáci mohli vyrobit. Práce žáky bavila a svoje výrobky již mají doma. Těší se na další tvoření z hlíny, které je čeká.

Keramika 1 Keramika 2 Keramika 3 Keramika 4 Keramika 5 Keramika 6

Vynikající úspěch v okresním kole olympiády v anglickém jazyce – první místo!

Dne 3.3.2022 reprezentovala naši školu žákyně 7. ročníku  Lucie Holá  v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda v letošním roce proběhla distanční formou přes online připojení z naší školy s povinně zapnutým mikrofonem a kamerou zaměřenou na soutěžícího. Celá soutěž probíhala formou konverzace na vylosované téma. Podstatou konverzace bylo vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a obhájit svůj názor. Při konverzaci se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Lucie Holá se umístila na vynikajícím 1.místě z celkového počtu 18 zúčastněných žáků šestých a sedmých ročníků základních škol našeho okresu.

Blahopřejeme Lucii k úspěchu a věříme, že svých výborných znalostí angličtiny v budoucnosti využije při studiu i v praktickém životě.

Poděkování za vynikající přípravu žákyně patří také vyučující anglického jazyka Mgr. Blance Hortové.

Informace k zápisu do 1. ročníku 2022/2023

Zápis do 1. ročníku 2022-2023

BLIŽŠÍ INFORMACE

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v termínu od 1. do 25. dubna 2022, bližší informace naleznete ZDE.

Kroužek Dopravní výchovy zahajuje činnost

Kroužek Dopravní výchovy při ZŠ Osová Bítýška zahajuje činnost pro žáky 4. – 9. ročníku. První schůzka proběhne dne 15. 3. 2022 od 13:30 do 14:30 ve 4. třídě. Dále se budeme scházet pravidelně každé úterý ve stejném čase až do konání oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Velkém Meziříčí.

První místo v okresním kole Matematické olympiády Z5

Ve středu 26. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. tříd. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci proběhla soutěž elektronickou formou. Soutěžící na zadaných příkladech pracovali v domovské škole pod dohledem kamer. Výsledky jejich práce byly naskenovány a odeslány porotě, která hodnotila nejen správný výsledek, ale také správný a srozumitelný postup řešení.

V okresním kole Matematické olympiády reprezentovali naši školu 3 žáci. Ve velké konkurenci základních škol dosáhl vynikajícího výsledku Roman Süsser (5. A), který se bez jediné ztráty bodu umístil na vynikajícím prvním místě. Mezi další úspěšné řešitele patří Beáta Kolbábková (5.B) a Pavel Mašek (5.B).

Blahopřejeme k výborným výsledkům a všem účastníkům děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i učitelce vítězného žáka Mgr. Marcele Vodové.