Aktuálně ze ZŠ

Přehled středních škol, na které nastoupí žáci naší školy od září 2020

Na jaké střední školy nastupují naši již bývalí žáci od nového školního roku?

POČET STŘEDNÍ ŠKOLA OBOR SÍDLO SŠ OKRES
5 Gymnázium Gymnázium všeobecné Žďár n. Sáz. ZR
5 Gymnázium Gymnázium všeobecné Tišnov BO
1 Gymnázium Gymnázium všeobecné Velké Meziříčí ZR
1 Gymnázium Gymnázium všeobecné - jazyk. zam. Brno BM
1 Střední průmyslová škola Strojírenství Žďár n. Sáz. ZR
1 Střední průmyslová škola Mechanik-elektronik Žďár n. Sáz. ZR
1 Střední průmyslová škola Ekonomina a podnikání Žďár n. Sáz. ZR
1 Střední průmyslová škola Technické lyceum Třebíč TR
3 SPŠ chemická Aplikovaná chemie Brno BM
1 Střední odborná škola Informační technologie Kuřim BO
1 SOŠ knihovnická Informační služby Brno BM
2 SŠ grafická Reprodukční grafik pro média Brno BM
1 Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika Boskovice BL
1 Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika Brno BM
1 Hotelová škola Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí ZR
1 SŠ tech. a ekonomická Ekonomika a podnikání Brno BM
1 SŠ veterinární Veterinářství Třebíč TR
1 SŠ obchodní a služeb Rekondiční a sportovní masér Žďár n. Sáz. ZR
4 SOŠ Jana Tiraye Kuchař-číšník Velká Bíteš ZR
1 ISŠ automobilní Autolakýrník Brno BM
1 Gymnázium Gymnázium osmileté Žďár n. Sáz. ZR
1 Gymnázium Gymnázium osmileté Velké Meziříčí ZR

Škola v období „koronavirovém“

Zavření školy kvůli koronavirové epidemii nás postavilo před nový úkol - zvládnout učení na dálku.

Tato nová situace postavila před nelehký úkol vyučující, žáky i rodiče. Velkou pomocí škole byla v této nelehké situaci i podpora od vedení obce.

Od 16. března zůstalo doma 280 žáků. Snažili jsme se, aby všichni žáci byli od té doby v kontaktu s učiteli. To se nám podařilo ve všech případech. V případě rodin, kde nebyl k dispozici počítač, jsme se domluvili na individuální předávání úkolů (mnohdy učitelé do rodin dodávali učební materiály osobně).

Velké uznání patří především učitelům za rychlé „přepnutí“ do jiných forem vzdělávání, žákům za plnění úkolů v netypických podmínkách a samozřejmě rodičům za to, že museli vytvořit tvořivou atmosféru a technické zázemí pro výuku svých dětí.  V početnějších rodinách bylo toto obzvláště složité. Snažili jsme se, aby se rodiče nemuseli učit se svými dětmi či dohlížet na to, aby plnili úkoly, ale v mnohých případech to potřeba bylo. Však i mnozí dospělí mají problém se sami přinutit k dobrovolnému vzdělávání.

Při klasické vyučovací hodině všichni kolektivně stihnou projít určité množství látky a učitel má nad žáky po celou dobu plný dohled. Výhodou je tedy jednotnost postupu a přímý a rychlý charakter interakce mezi žáky a učiteli. Učitel samozřejmě respektuje individuální tempo žáků při zvládání učiva.

Oproti tomu současný online model výuky dává každému žákovi možnost věnovat se studiu dané látky kdykoli a v jakékoli míře, přičemž učitelé nad žáky přímý dohled nemají. Učitel má kontrolu nad děním jen v rámci zpětné vazby od žáků (či rodičů, kteří mají také velkou zodpovědnost za to, jak nastaví zázemí žáků při vzdělávání).

Je nám jasné, že výpadek prezenční výuky se může extrémně propsat do výkonu žáků, které škola při běžné výuce dokáže částečně kompenzovat. Nicméně všichni učitelé vyhodnotí, které učivo se podařilo v jejich předmětech probrat a které nikoliv. V metodických týmech se připraví úprava plánů, které se doladí na základě srovnávacích testů na začátku školního roku.

Od 12. května do 9. června na naší škole probíhala dvakrát týdně příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky. Ve dvou skupinách chodilo do školy celkem 28 deváťáků.

Od 25. května školu navštěvovalo 48 žáků prvního až pátého ročníku z celkového počtu 149 žáků prvního stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Výuku ve škole vedli jak učitelé, tak i asistentky pedagoga.

Vzhledem ke konkrétním podmínkám na naší škole nebylo možné, aby od 8. května mohli jít dobrovolně do školy i žáci druhého stupně. Protože v podmínkách metodiky MŠMT zůstaly v platnosti 15 členné skupiny, bylo nereálné setkání celé třídy. Pokračovalo se v individuální přípravě žáků i nadále.

15. června odpoledne vydalo MŠMT pokyn, že lze uskutečnit setkání celé třídy alespoň v poslední školní den.

17. června se setkaly třídní učitelky dvou prvních tříd na informační schůzce ve škole. I. A třída, kterou tvoří žáci dojíždějící, bude mít 13 žáků, I. B třída - tvořená žáky, kteří jsou převážně z Osové Bítýšky, bude mít 16 žáků.

Rozloučení s žáky devátého ročníku proběhlo v pátek ráno před vstupem do základní školy (viz nošení roušek ve vnitřních prostorách). Kromě vedení školy a vedení obce se s deváťáky rozloučili i zaměstnanci školy a dnes již bývalí spolužáci.

Mateřská škola je v provozu od 25. května. V období uzavření mateřské školy zůstávaly paní učitelky v kontaktu s dětmi alespoň prostřednictvím e-mailů a webových stránek školy. Nabízely dětem různé výtvarné, tělovýchovné a rukodělné aktivity.

Velkou výzvou pro učitele i žáky bude nastartování klasické výuky od září a sladění vědomostí, které žáci v době „koronavirové“ načerpali při domácí výuce.

Všem žákům naší školy přejeme přes prázdniny oddych od učení.

A určitě vyjádřím přání všech učitelů a věřím, že i všech žáků, že se těšíme na vzájemné zářiové setkání ve školních třídách; ať již žáci s učiteli nebo žáci vzájemně ve svém žákovském kolektivu.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Deváťáci 2020

Informace k poslednímu školnímu dni – pátek 26. června 2020

Vstup do školy bude tento den umožněn od 7.00.

U vchodu do školy odevzdají žáci ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz ZDE).

Kdo již odevzdal čestné prohlášení a nezměnily se okolnosti, nemusí již odevzdávat potvrzení znovu (většina žáků 9. ročníku a žáci prvního stupně, kteří dochází do školy od 25. května 2020).

Pokud nebudou mít žáci potvrzení nebo roušku, tak učebnice atd. odevzdají pověřenému pedagogovi před školou a zde také obdrží vysvědčení.

Předávání vysvědčení, přebírání učebnic a další třídnické záležitosti proběhnou ve třídách v době od 7.40 do 8.25.

Žáci (kromě těch, kteří jdou do školní družiny) poté opustí budovu školy (venku mohou počkat na rozloučení s žáky 9. ročníku).

V 8. 45 se uskuteční rozloučení s žáky 9. ročníku před vstupem do školní budovy (aby nemuseli mít žáci i učitelé roušky), v případě nepříznivého počasí proběhne rozloučení ve sportovní hale.

Úřední dny ve škole o prázdninách

Zvonek u vchodu, případně na tel. 566 536 920

  1. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  2. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  3. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  9. 7. 2020      od 8.00 do 10.00

  5. 8. 2020      od 8.00 do 10.00

17. 8. 2020      od 8.00 do 10.00

Od 24. 8. do 31. 8. 2020 od 8.00 do 13.00

Informace k přítomnosti žáků druhého stupně ve škole

Vzhledem ke konkrétním podmínkám na naší škole není možná osobní přítomnost žáků 2. stupně od 8. června 2020 do doby vydání vysvědčení.

V podmínkách metodiky MŠMT zůstávají v platnosti 15 členné skupiny – viz příloha. Z toho důvodu je tedy např. nereálné setkání celé třídy. Výuka žáků a individuální konzultace budou probíhat jako doposud.

O organizaci předávání vysvědčení budete informováni v průběhu června (předpokládá se, že žáci poslední školní den odevzdají učebnice, vyzvednou si ve škole osobní věci a převezmou vysvědčení).

Bude utvořen časový harmonogram tak, aby nedošlo ke kumulaci více než 15 žáků ve třídě. Podle stávajících metodik není možné setkání celé třídy ani při předávání vysvědčení.

pdfOchrana zdraví ZŠ aktualizace

Informace o klasifikaci na konci druhého pololetí

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

pdfVyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

pdfPostup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace ze zápisu do základní školy

V letošním roce se konal zápis předškolních dětí do 1. třídy netradičně. Tentokrát bez přítomností dětí ve škole.

Do prvního ročníku školního roku 2020/2021 bylo zapsáno 29 dětí.

11 dětí z Osové Bítýšky a z Osové, 2 ze Záblatí, 3 z Ořechova, 2 z Vlkova, 1 ze Skřinářova, 1 ze Zastávky u Brna, 1 z Vidonína, 2 z Radňovsi, 2 z Heřmanova, 1 z Borovníku, 1 z Rozseče, 1 z Velké Bíteš a 1 z Rudy-Lhotky.

V současné době je připravena varianta dvou prvních tříd. S rodiči budoucích prvňáčků plánujeme organizační schůzku 17. června. Bližší informace budou zaslány rodičům e-mailem.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start v 1. třídě a radost z pobytu a poznávání nového během celé školní docházky do Základní školy v Osové Bítýšce.