Aktuálně ze ZŠ

Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

Od 12. 5. 2020 začne v naší škole probíhat příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku.

S sebou si žák 12. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě

pdfPříloha - čestné prohlášení

pdfVyjádření MŠMT  

Zápis do prvního ročníku

Seznam žáků podle registračního čísla - zápis 1. 4. 2020 - 23. 4. 2020
Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, byly přijaty do základního vzdělávání v Záklaďní škole a mateřské škole osová Bítýška.

pdfRegistrační čísla

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude přijímat žádosti (pokud jste tak již neučinili) od 1. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 

  1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c)
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  3. Poštou na adresu školy
  4. Osobně 23. dubna 2020 od 7.00 do 15.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová).

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

Pozn.:

V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2020, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení.

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zákonný zástupce doloží dvě vyjádření;  Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

V případě, že doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost a doporučení doložíte později – do konce května.

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 30. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní docházky a dětí nepřijatých.

V Osové Bítýšce dne 25. 3. 2020

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

pdfZápis do prvního ročníku 2020

pdfKriteria do 1. ročníku 2020

pdfŽádost o odklad školní docházky

pdfŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

pdfDotazník pro rodiče

pdfGDPR 2020

Ukládání materiálů pro žáky

Vážení rodiče,

pro jednodušší vyhledávání materiálů zasílaných našimi učiteli k domácí přípravě bylo zřízeno nové společné úložiště. Stačí pouze kliknout ZDE, vybrat si vyučujícího a předmět, který hledáte. Od pondělí 23. března 2020 budou všechny materiály ukládány pouze zde, nemusíte již hledat na jednotlivých stránkách učitelů.

Žádost o ošetřovné - doplňující informace

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ČSSZ umožnila i elektronické zasílání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, upravuji formu potvrzování naší školou takto:

Žádosti o ošetřovné budeme vystavovat osobně v pondělí 16. 3. 2020, úterý 17. 3. 2020 a ve středu 18. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

Formulář Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

V případě žádosti o elektronické potvrzení je nutné požádat školu formou e-mailu –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , ve kterém uvedete (vzhledem k ochraně osobních údajů Vašeho dítěte);

- do předmětu: žádost o ošetřovné

- do textu: jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu, kterou navštěvuje.

Případně kontaktujte Ing. Dagmar Dvořáčkovou na telefonním čísle 777 037 672.

Viz:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Další odkazy:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Mimořádné opatření vlády - přerušení výuky do odvolání

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo s účinností od středy 11. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ;

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů… (více viz příloha).

Až do odvolání nebudou žáci docházet do školy, školní družiny a škola nebude vařit obědy.

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zasílány úkoly po ukončení jarních prázdnin (případné procvičování učiva na dobu jarních prázdnin již vyučující žákům podle potřeby zadali, případně si o ně zákonní zástupci chybějících žáků požádali).

Forma zasílání úkolů bude upřesněna v pondělí 16. 3. 2020.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme vystavovat po ukončení jarních prázdnin každé pondělí, úterý a středu od 8.00 do 12.00 (po všechny týdny, kdy bude škola uzavřena).

Formulář (viz příloha) Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

Žádám rodiče, aby pravidelně sledovali web školy, kde se budou nacházet aktuální informace k dané situaci.

Mimořádné opatření platí až do odvolání.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

docŽádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

pdfMimořádné opatření

pdfTisková zpráva - Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Změna - třídní schůzky a zápis do 1. ročníku

Třídní schůzky na základní škole

Schůzky rodičů se neuskuteční v plánovaném termínu 16. dubna. O náhradním termínu budete informováni.

Změna v organizaci zápisu do 1. ročníku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Budeme Vás informovat.

Více viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021