Aktuálně ze ZŠ

Exkurze do Žďáru nad Sázavou

Dne 25. 10. vyrazily obě osmé třídy na exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Zde jsme měli předem domluvený zajímavý program na úřadu práce a poté v regionálním muzeu města Žďár nad Sázavou. Na úřadu práce se žáci seznámili s chodem této instituce, s vývojem nezaměstnanosti v našem regionu, stejně jako s novinkami a možnostmi uplatnění se na trhu práce. Žákům by tyto informace mohly pomoci v rozhodování pro výběr budoucího studia a dalšího uplatnění se. V regionálnímu muzeu nás čekaly dvě expozice – na tvrzi výstava s názvem „Černí rytíři našich lesů“ týkající se divokých prasat a v Moučkově domě výstava o dějinách města. Nejzajímavější částí této expozice byl bezpochyby dobový prvorepublikový obchod a původně vybavený měšťanský salón. Kromě toho se žáci v rámci výkladu dozvěděli zajímavosti o originálních výrobcích, které se ve Žďáře vyráběly a které také město proslavily.

Exkurze do Velkého Meziříčí

Ve dnech 18. a 25. října se žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku vypravili na exkurzi do Velkého Meziříčí. Navštívili místní knihovnu, velkomeziříčský zámek a středisko volného času Dóza. V knihovně pro ně připravily lektorky program Tehdá. Náplní programu byly vybrané staré české pověsti, a tak si děti částečně obohatily a částečně připomněly vědomosti o osídlování našeho území prvními Slovany, pověst o Čechovi, Krokovi, jeho dcerách a prvních Přemyslovcích. Program skýtal nejenom poutavé vyprávění, ale také přiřazování obrázků a informací podle dějové osnovy, poznávání bylinek a ochutnávku čaje i další aktivity.

Za krásného podzimního počasí se skupiny žáků vyměnily a další program týkající se opět historie, a to řemesel ve velkomeziříčském regionu, byl naplánován na zámku, Zde žáci vyslechli povídání o dávných řemeslech, jejichž výčet nebral konce, zahráli si pexeso o řemeslech, pohledali v paměti písničky, které se řemesel týkají. Paní lektorka obohatila svoje povídání o legendu o bílé paní a hovořila krátce o historii zámku a současných majitelích.

Žáci, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit besedy v knihovně, absolvovali    náhradní program v „Dóze“. Tam se věnovali manuálním činnostem (podzimnímu vyrábění) a pohybovým činnostem podle X boxu, při kterých si užili spoustu legrace. 

Všechny děti byly s výukou mimo školu náramně spokojené, říjnové počasí se vydařilo a žákům přibyla spousta zajímavých vědomostí a zážitků.

Exkurze do_Velkého_Meziříčí_-_01 Exkurze do_Velkého_Meziříčí_-_02 Exkurze do_Velkého_Meziříčí_-_03 Exkurze do_Velkého_Meziříčí_-_04

Jak se žije v Podnebíně

9.10. a 11.10.2023 navštívila naši školu lektorka z ekocentra Chaloupky s programem Jak se žije v Podnebíně.  Žáci devátých ročníků se vžili do rolí zástupců fiktivní obce a jednali o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatření). Zastupitelstvo složené z žáků má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Žáci si vyzkoušeli jak těžké, je mnohdy udělat správné rozhodnutí.

Výukový program Pochop přírodu – vlci

Jak se naše příroda mění? Kolik vlků u nás žije? Jak reagují na člověka, a naopak člověk na ně? To a mnohem více o této „vzrušující“ tématice se naši žáci, z prvního stupně, společně s vlčím kamarádem a stopařkou Štěpánkou Kadlecovou zabývali a rozšiřovali svoje znalosti. Žáci se dozvěděli nejen o historii vlků v naší krajině, jejich odrazu v literatuře ale i jak se vlci stopují a co vše o nich v České republice víme. Během výukového programu, kdy žáci mohli pozorovat vlčího kamaráda se dotkli nejen vývoje psů z křížení vlků, ale i spojitosti vlků a psů, ať už v anatomii, v chování nebo jaké mohou být rozdíly ve výchově československého vlčáka od ostatních plemen psů.

Poznávací zájezd do Vídně

V rámci oslav 22. ročníku Evropského dne jazyků jsme uspořádali poznávací zájezd do rakouského hlavního města. Výlet se uskutečnil 26. září pro 8. ročník a VII. B a 27. září pro 9. ročník a VII.A. Ve Vídni žáci navštívili letní sídlo Habsburků – Schönbrunn, kde měli možnost projít základní prohlídkový okruh, kde se seznámili s historií tohoto slavného rodu. Dále pokračovali s prohlídkou parku, kde se ukrývá nejstarší zoo na světě, jejíž návštěvu si nemohli nechat ujít. Nachází se zde kolem 700 druhů zvířat. Nejpopulárnějšími obyvateli jsou pandy velké, které vlastní jen několik zoo v Evropě. Na závěr žáky čekala procházka historickou částí Vídně od náměstí Marienplatz přes Hofburg až ke katedrále svatého Štěpána.

Cílem poznávacího zájezdu bylo podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění, což se nám snad podařilo.

Nový školní rok s rekordním počtem žáků

Do naší základní školy nastoupilo v tomto školním roce 301 žáků. Tento historický rekordní počet žáků v Osové Bítýšce pomohlo naplnit i 38 žáků dvou prvních tříd. Všichni prvňáci byli slavnostně přivítáni ve sportovní hale ředitelem školy Mgr. Milanem Malým, starostkou obce Mgr. Lenkou Štěpánkovou, třídními učitelkami a také žáky devátých tříd.

Kromě třetího ročníku máme vždy v ročnících dvě třídy. Jsme moc rádi, že si rodiče vybírají naši školu, protože je to jasný důkaz toho, že vidí v naší škole nějakou další přidanou hodnotu oproti ostatním školám v okolí. Před 14 lety do naší školy dojíždělo 79 žáků, v současné době jich dojíždí 165 (letos je z Osové Bítýšky 105 žáků a 31 žáků ze Záblatí) viz počty žáků z jednotlivých vesnic na školním webu www.zsob.cz v sekci Základní škola – Aktuální školní rok v ZŠ. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je zpráva české školní inspekce, která proběhla v dubnu letošního roku. Více také na stránkách školy v sekci Základní škola – Dokumenty ZŠ.

Především se snažíme, aby se děti cítily ve škole co nejvíce spokojené, abychom pomáhali slabším žákům a samozřejmě se také snažili rozvíjet žáky s větším nadáním na učení. Velice snadno lze na základě měřitelných výsledků zjistit, že patříme mezi nejúspěšnější školy v širokém okolí v rámci různých soutěží a přijímacích zkoušek na střední školy.

Do letošního školního roku jsme vstoupili se započatou zásadní rekonstrukcí pěti tříd (více informací viz minulé Novinky a fotogalerie z průběhu prací na webu školy).

V areálu školy také přes prázdniny bylo vybudováno nové, krásné sportovní hřiště a bylo zcela vyměněno sousedící dosluhující hřiště s prolézačkami.

Hřiště pod školou nám opravdu moc a moc chybělo. V době, kdy téměř každý tráví přespříliš času sezením u počítače či koukáním do mobilu, tak je každý počin pro rozvoj sportovních aktivit velice potřebný. Konečně můžeme naplno při výuce využívat adekvátní sportoviště, které je hodné naší školy a obce.

Jsem moc rád, že zastupitelstvo obce Osová Bítýška v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Štěpánkovou uvolnilo nemalé finanční prostředky na dorovnání dotací na rekonstrukci tříd a vybavení hřišť.

Kromě rozsáhlé rekonstrukce tříd se také jako každý rok zkvalitňovalo vnitřní prostředí v základní škole i v mateřské škole (příprava nové kompletní třídy, výmalby, nátěry, opravy židlí, lavic, techniky atd.).

I když jsme překročili hranici 300 žáků, stále umíme vytvořit prostředí „rodinné“ školy, kde můžeme uplatňovat individuální přístup k žákům a vytvářet tak pro žáky co nejlepší atmosféru.

Přeji všem žákům, rodičům i učitelům pohodový školní rok.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Prvňáčci 2023

Pozvánka na slavnostní otevření víceúčelového a dětského hřiště

Obec Osová Bítýška Vás zve v neděli 17.09.2023 od 14:00 do 17:00 hod. do areálu základní školy na slavnostní otevření víceúčelového a dětského hřiště.
 
Program:
- od 14:30 slavnostní otevření víceúčelového a dětského hřiště
- vystoupení dětí z mateřské školy
- vystoupení Spolku pomponky Osová Bítýška
- 1. poločas přátelského utkání minipřípravky Osová Bítýška - Velká Bíteš
- vystoupení Spolku pomponky Osová Bítýška
- 2. poločas přátelského utkání minipřípravky Osová Bítýška - Velká Bíteš
- vystoupení Spolku pomponky Osová Bítýška
- soutěže pro děti v celém areálu, dopravní soutěž, skákací hrad
 
Občerstvení zajištěno.
 
Slavnostní otevírání víceúčelového a dětského hřiště