Aktuálně ze ZŠ

Omezení výuky od 14. 10. 2020

Rozhodnutím vlády je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách. Od této doby se všichni žáci účastní povinně distanční výuky, tedy vzdělávání na dálku prostřednictvím internetu. Opatření platí pro všechny ročníky školy.

  • Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím webových stránek školy.
  • Úkoly budou zadávány přes úložiště (viz loňský školní rok). Pokud bude uzavření škol pokračovat i v měsíci listopadu, přejde postupně výuka na formu on – line. V tomto případě budou třídní učitelé informovat rodiče a žáky o způsobu přihlašování a formách práce včetně časového rozvrhu pro jednotlivé ročníky.
  • Po dobu uzavření školy není v provozu školní jídelna.
  • Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.
  • Do pátku 23. 10. 2020 je zakázána přítomnost žáků ve školách. Po tomto období následuje týden s mimořádným volnem, státním svátkem a podzimními prázdninami. Návrat žáků do běžné prezenční výuky je prozatím plánován na pondělí 2. 11. 2020.

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let.

Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o samoživitele/samoživitelku.

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Omezení provozu školy

Na základě nařízení MŠMT se omezuje výuka na 2. stupni naší školy takto:

Od 12. do 16. 10. 2020 bude povinná distanční výuka probíhat v VI.A, VI.B, VII.A a VII.B třídách. Pokyny k výuce a úkoly najdete na stránkách školy (základní škola/úložiště). Výuka v VIII. a IX. třídách bude v tomto týdnu probíhat klasicky – osobní přítomností žáka ve škole.

Od 19. do 23. 10. 2020 bude povinná distanční výuka probíhat v VIII. a IX. třídách. Pokyny k výuce a úkoly najdete na stránkách školy (základní škola/úložiště). Výuka v VI.A, VI.B, VII.A a VII.B. třídách bude v tomto týdnu probíhat klasicky – osobní přítomností žáka ve škole.

Během distanční výuky může žák odebírat jídlo (více viz dodatek vnitřního řádu školní jídelny). Nicméně všichni, kteří mají distanční výuku, jsou odhlášeni z odběrů obědů. Pokud chce žák obědy odebírat, je nutné se přihlásit na daný týden ve školní jídelně.

Od 26. do 30. 10. 2020 bude škola uzavřena, v této době nebude v provozu ani školní družina a ani jídelna školy - více na stránkách MŠMT – viz odkaz níže.

Na webových stránkách školy jsou nově uvedeny dokumenty, které zohledňují současnou situaci ve školství:

  • Provozní řád školy účinný od 9.10.2020
  • Dodatek školního řádu účinný od 12.10.2020
  • Dodatek vnitřního řádu školní jídelny účinný od 1.10.2020

Další informace ohledně aktuální situace ve školství – viz stránky MŠMT:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Omezení v hodinách TV a HV

V tomto nařízení (v příloze) se mimo jiné uvádí, že dochází k omezení provozu škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv (bod. 5).

Dále dochází k omezení provozu škol tak, že součástí nejsou sportovní činnosti s výjimkou prvního stupně (bod 6.).

pdfNařízení č.11 - omezení provozu škol na území Kraje Vysočina

Doporučujeme sledovat aktuální situaci a opatření na:

http://www.khsjih.cz/uredni-deska.php

Doporučený postup řešení u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19

V přílohách je doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19, který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků.

MZDR v přiloženém dopisu žádá, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 15. 9. 2020.

pdfCovid ve školách

pdfVýstup AK

pdfAlgoritmus respirací

pdfAlgoritmus izolace a karantény

 

Od 10. 9. 2020 povinné roušky

Vzhledem k současné situaci v šíření virového onemocnění COVID-19 připomínám, že se v prostorách školy budou nosit od 10. září roušky.

Na naší škole budeme respektovat rozhodnutí kompetentních orgánů (ministerstva zdravotnictví), a proto je nutné, aby každý žák měl s sebou k dispozici nejlépe minimálně dvě roušky a sáček na použitou roušku.