Aktuálně ze ZŠ

Objednávání oblečení online je již spuštěno

E-shop oblečení se školním motivem je již spuštěné. Zájemci mohou objednávat online. Ukončení e-shopu je 16. května 2022. 

Odkaz na E-shop ZDE.

Ukončení školního roku k 17. červnu 2022

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci záchodů na prvním i druhém podlaží naší školy bude školní rok 2021/2022 ukončen vydáním vysvědčení v pátek 17. června 2022 (organizace posledního školního týdne bude upřesněna).

Ukončení školního roku je v souladu s § 24 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ode dne 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022 (povolená odlišná organizace školního roku, MŠMT dne 4. 4. 2022, č.j.: MSMT-2109/2022-13), v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na dny 27. 6. 2022 až 30. 6. 2022. Se zřizovatelem vše projednáno 1. 4. 2022.

Provoz školní družiny bude do konce měsíce června nepřerušen.

Kromě přihlášených žáků se do školní družiny mohou přihlásit i ostatní žáci z 1. až 8. ročníku naší školy.

Pokud žák přihlášený v současné době do ŠD nebude navštěvovat ŠD v období od 20. června do 30. června, je potřeba se z docházky odhlásit.

Dosud nepřihlášení žáci se musí (na období od 20. června do 30. června 2022) do ŠD přihlásit.

Provozní doba ŠD se bude v tomto období měnit takto: od 6.30 do 15.30.

Příhláška/odhláška je v příloze (žákům vydají přihlášku/odhlášku třídní učitelé).

Přihlášku/odhlášku odevzdejte do konce května 2022.

Poplatek za ŠD pro nově přihlášené (ti, kteří ŠD ve druhém pololetí nenavštěvovali) bude 20 Kč (bez ohledu na počet přihlášených dnů).

Stravování v ŠD:

Pro dny od 20.6.2022 platí, že zařízení školního stravování (školní jídelna) nemůže poskytovatpro žáky „dotovaný“ oběd. Žáci se mohou stravovat v zařízení školního stravování, ale za plnou úhradu nákladů. 72 Kč pro žáky ve věku 7-10 let, 75 Kč pro žáky ve věku 11-14 let. Nicméně účastníkům ŠD bude (s pomocí vychovatelek) umožněno ohřát (např. v mikrovlnné troubě) přinesené jídlo, bude k dispozici i školní kuchyňka.

Plavání pro 3. a 4. ročníky (více viz informace třídních učitelů).

Po domluvě s vyučujícími se uskuteční plavání pro žáky 3. a 4. ročníku ve dnech 22. a 29. června. Před a po zahájení kurzu plavání lze také využít ŠD.

pdfUkončení školního roku k 17. 06. 2022

pdfPřihláška-odhláška 2022 ŠD

Školní kolekce oblečení – vítězný návrh

Naše škola se letos po odhlasování školním parlamentem zapojila do spolupráce s firmou Schools United. Tato firma se zaměřuje na vytváření moderních kolekcí školního oblečení, aby mohli dát žáci a učitelé najevo svou příslušnost ke své škole.

Spolupráce probíhá v několika fázích:

  1. Nejprve grafici vytvoří pro školu 3 návrhy se školním logem.
  2. Poté probíhá hlasování o nejlepší návrh, které trvá týden.
  3. Jakmile je znám vítězný návrh, připraví se pro školu celá kolekce v pěti barvách. Objednávání oblečení a doplňků probíhá online prostřednictvím eshopu, který se spustí na 14 dní. Oblečení si hradí studenti a zaměstnanci školy sami.
  4. Eshop se může pravidelně opakovat podle přání školy.

Hlasování již proběhlo a tohle je náš vítězný motiv:

Výherní motiv_mikina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eshop bude spuštěn od 2. 5. – do 16. 5. 2022. Odkaz bude zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Další skvělý úspěch žáků naší školy - 2. místo v zeměpisné olympiádě v Kraji Vysočina

Ve středu 30. 3. 2022 proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval žák 7. ročníku Tomáš Süsser. Olympiáda v letošním roce proběhla online formou pod záštitou Masarykovy univerzity Brno.  Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test práce s atlasem a test praktické dovednosti).

Tomáš Süsser se umístil na vynikajícím 2. místě v kraji Vysočina, výborně obstál v soutěží, ve které soutěžili žáci jak ze základních škol, tak gymnázií (viz postup z okresního kola zeměpisné olympiády).

Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Poděkování za přípravu patří také vyučující Mgr. Haně Gruntové.

Významné ocenění žáků ZŠ Osová Bítýška na Ministerstvu dopravy

Ve středu 23. 3. 2022 se družstvo starších žáků ZŠ Osová Bítýška – Aneta Filoušová, Lea Kolbábková, Matouš Drlíček a Petr Kaláb – zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění za 3. místo v celostátním kole ,,Dopravní soutěže mladých cyklistů online 2021“. Tento akt proběhl v Praze na Ministerstvu dopravy České republiky.

Soutěžním úkolem tohoto ročníku bylo vytvoření videozáznamu s tématikou bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu.

Pro úspěšná družstva (1.–3. místo) byl připraven program, během kterého shlédli soutěžní práce ostatních účastníků v obou věkových kategoriích. Poté následovala velmi zajímavá prohlídka reprezentativní budovy Ministerstva dopravy, jejíž historie je spjata s významnými událostmi našeho státu.

Žáci si užili velice milou a přátelskou atmosféru celého setkání, ke které přispělo i výborné občerstvení formou švédských stolů.

Poděkování za významný úspěch patří všem žákům, kteří se podíleli na tvorbě oceněného videozáznamu a přispěli tím k dobrému jménu naší školy v oblasti dopravní výchovy. Stejně tak i Mgr. Jiřímu Ceralovi, který žáky na soutěž připravoval.

Úspěšné družstvo_v_soutěži_DSMC__online_2021_-_zleva_Matouš_Drlíček_Petr_Kaláb_Mgr._Jiří_Ceral_Aneta_Filoušová_Lea_Kolbábková

Krajské kolo soutěž Poznej Vysočinu

Dne 25. 3. 2022 se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu naši školu  reprezentovali žáci 8.ročníku Markéta  Blahovcová a Jan Žák. Oba se stali úspěšnými řešiteli této soutěže, které se zúčastnilo přes sto žáků z celého kraje Vysočina. Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

I v letošním školním roce naši školu reprezentovali žáci v okresním kole zeměpisné olympiády. Okresní kolo proběhlo 23.2.2022  online formou pod záštitou Masarykovy univerzity Brno.

Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test práce s atlasem a test praktické dovednosti).

Naši školu v okresním kole reprezentovali tito žáci:

Kategorie A – Lucie Halouzková, Pavlína Chantal Roušová a Zoe Heinisch

Kategorie B – Tomáš Süsser, Lea Kolbábkobá a Štěpán Klíma

Kategoeri C – Jan Žák, René Batelka a Michal Koukola

Tomáš Süsser se umístil na krásném 5. místě a bude reprezentovat naši školu v krajském kole.

Lea Kolbábková se umístila na 10. místě.

Ostatní žáci jsou úspěšní řešitelé okresního kola zeměpisné olympiády.

Na 9. místě v kategorii A se umístila Lea Kolbábková.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.