Projekt Vánoce

Projekt Vánoce_1Pro letošní poslední předvánoční den připravili učitelé 2. stupně pro děti vánoční projekt, který měl za cíl připomenout nejen místo tradic a zvyků v životě moderního člověka, ale také sounáležitost všech, vzájemný respekt a ochotu pomoci. Program byl rozdělen na tři části.

Nejdříve si žáci ve svých třídách připravili pomazánky a různé výrobky studeného občerstvení - chlebíčky, jednohubky, banány v čokoládě. Připravili slavnostní tabuli a posilnili se před další, mentálně náročnější částí.

V této části spolupracovali napříč třídami. Byla vytvořena družstva, která plnila různé soutěžní úkoly, při jejichž úspěšném vypracování museli vytvořit vhodné postupy a strategie, aby dosáhli nejlepšího výsledku, vzájemně si pomoci a respektovat rozhodnutí druhých.

Na závěrečnou část se jako každoročně děti těšily ze všeho nejvíce. Ve třídách si vzájemně předávaly vánoční dárky, pouštěly koledy, plnily jednoduché úkoly. A těšily se na vánoční svátky v kruhu rodinném… snad jsme jim toto čekání alespoň částečně zpříjemnily.

Projekt Vánoce_2

Projekt Vánoce_3

Projekt Vánoce_4

Projekt Vánoce_5

Projekt Vánoce_6

Projekt Vánoce_7

Projekt Vánoce_8

Projekt Vánoce_9

Projekt Vánoce_10

Projekt Vánoce_11

Projekt Vánoce_12

Projekt Vánoce_13