Aktuálně z družiny

Vyřezávání dýní

Nastal listopadový den dušiček, ke kterému patří vyřezávání dýní. S dětmi jsme si povídaly o dušičkách a o tradicích s nimi spojenými. Děti si samostatně během povídání dýně s velkou radostí vydlabávaly a vyřezávaly. Každá dýně byla něčím zajímavá a originální. Po dokončení práce jsme šli dýně umístit do školního areálu, kde budou dělat parádu.

Vyřezávání dýní_1

Vyřezávání dýní_2

Vyřezávání dýní_3

Vyřezávání dýní_4

Vyřezávání dýní_5

Vyřezávání dýní_6

Vyřezávání dýní_7

Vyřezávání dýní_8

Návštěva psovodů policie ČR

Školní družinu navštívili psovodi policie ČR.  Nejdříve nám představili pejsky a jejich výcvik. A poté nám ukazovali i ukázky, ze kterých se dětem rozzářily oči. Žáci měli spoustu otázek, na které jim policisté statečně odpovídali. Moc děkujeme za krásně připravené odpoledne. Těšíme se na další spolupráci.

Návštěva psovodů_policie_ČR_1

Návštěva psovodů_policie_ČR_2

Návštěva psovodů_policie_ČR_3

Návštěva psovodů_policie_ČR_4

Návštěva psovodů_policie_ČR_5

Návštěva psovodů_policie_ČR_6

Návštěva psovodů_policie_ČR_7

Návštěva psovodů_policie_ČR_8

Dopravní kvíz

Po návštěvě policie ČR, která k nám přivítala minulý týden, byly děti tak nadšené, že jsme pro ně vymyslely dopraní kvíz. Děti si zopakovaly vědomosti, které získaly nejen ve škole, ale také od paní policistky. U každého stanoviště jsme hádali značky a měli pohybovou aktivitu. Na konci akce děti sestavily tajenku, za kterou dostaly sladkou odměnu. Odpolední venkovní činnost jsme zakončili společným hraním ve slunném počasí.

Dopravní kvíz_1

Dopravní kvíz_2

Dopravní kvíz_3

Dopravní kvíz_4

Dopravní kvíz_5

Návštěva policie ČR

V měsíci říjnu do školní družiny zavítala Policie ČR, která připravila ve školním areálu preventivní akci pro školáčky. Děti měly přednášku od paní policistky, během níž si prohlédly policejní auta, zahoukaly majáčkem jako skuteční policisté a prohlédly si policejní výbavu. Žáci na konci akce dostali upomínkové předměty spojené s policií. Těšíme se na další akci ve spolupráci s policií ČR. Všem zúčastněným děkujeme za to, že k nám přijeli a připravili pěkné odpoledne.

Návštěva policie_ČR_1

Návštěva policie_ČR_2

Návštěva policie_ČR_3

Návštěva policie_ČR_4

Návštěva policie_ČR_5

Návštěva policie_ČR_6

Návštěva policie_ČR_7

Návštěva policie_ČR_8

Výroba placek

Komunitní centrum Osová Bítýška zapůjčilo školní družině lis na odznáčky. Děti dostaly papírky, které si vymalovaly dle své fantazie. Poté paní vychovatelky vymalované papírky zalisovaly do placek. Žáci se do vybarvování a malování pustili s elánem a s nadšením si hotové placky připínali kde mohli. Těšíme se na další vyrábění odznáčků s vánočními motivy.

Výroba placek_1

Výroba placek_2

Výroba placek_3

Výroba placek_4

Výroba placek_5

Pravidelná návštěva knihovny

V měsíci říjnu začali žáci školní družiny navštěvovat školní knihovnu. Návštěvy se budou pravidelně opakovat každý měsíc.  Všichni byli seznámeni s provozem a chováním v knihovně. Děti si s nadšením prohlížely knížky, které si mohly zapůjčit. Doufáme, že si žáci vytvoří kladný vztah ke knihám, který je bude doprovázet celý život.

Pravidelná návštěva_knihovny_1

Pravidelná návštěva_knihovny_2

Pravidelná návštěva_knihovny_3

Pravidelná drakiáda

Nastal čas podzimu a k němu patří pouštění draků. Děti si donesly své draky, které se ve slunném podzimním počasí proháněly po obloze. Děti byly nadšené, že se vše tak vydařilo. Na závěr drakiády dostaly i sladkou odměnu. Věříme, že nám počasí ještě dovolí drakiádu opakovat.

Pravidelná drakiáda_ve_školní_družině_1

Pravidelná drakiáda_ve_školní_družině_2

Pravidelná drakiáda_ve_školní_družině_3

Pravidelná drakiáda_ve_školní_družině_4

Pravidelná drakiáda_ve_školní_družině_5