Aktuálně z družiny

Navštívily nás agamy vousaté

Každý školní rok k nám do družiny zavítají agamy pana učitele Rouse. Měli jsme možnost vidět různobarevné agamky, žáci si je mohli podržet a dozvědět se o nich něco nového. Byla i ukázka krmení. Děkujeme moc za návštěvu a těšíme se na další. Žáci měli velikou radost.

Agamy září_2023_-_01 Agamy září_2023_-_02 Agamy září_2023_-_03 Agamy září_2023_-_04 Agamy září_2023_-_05

 

Skákací hrad

Žáci ve školní družině využili posledních pár slunečných dnů. Hledali v areálu školy ztracené zubříky, ze kterých poskládali zářijovou básničku, za kterou dostali sladkou odměnu. Vše jsme zakončili skákacím hradem. Užili jsme si společně krásné zářijové odpoledne.

Skákací hrad_září_2023_-_01 Skákací hrad_září_2023_-_02 Skákací hrad_září_2023_-_03 Skákací hrad_září_2023_-_04 Skákací hrad_září_2023_-_05

Celodenní provoz ve školní družině

Celodenní provoz ve školní družině jsme začali návštěvou zvířátek gekončíka nočního a oblovek. Žáci si se zvířátky pohráli a dověděli se o nic spoustu informací.

Zvířátka v_družině_-_01 Zvířátka v_družině_-_02 Zvířátka v_družině_-_03 Zvířátka v_družině_-_04 Zvířátka v_družině_-_05 Zvířátka v_družině_-_06

V úterý jsme hromadně jeli autobusem do Ořechova a zpět do Osové Bítýšky jsme šli pěšky přes Ronov. Po cestě měli žáci přichystanou vědomostní stezku o stromech, kterou jsme zakončili hromadným opékáním špekáčků.

Výlet Ronov_-_01 Výlet Ronov_-_02 Výlet Ronov_-_03 Výlet Ronov_-_04 Výlet Ronov_-_05 Výlet Ronov_-_06

Další den jsme s dětmi smažili paličky a hráli hry kolem školy.

Školní kuchyňka_a_hry_kolem_školy_-_01 Školní kuchyňka_a_hry_kolem_školy_-_02 Školní kuchyňka_a_hry_kolem_školy_-_03 Školní kuchyňka_a_hry_kolem_školy_-_04 Školní kuchyňka_a_hry_kolem_školy_-_05 Školní kuchyňka_a_hry_kolem_školy_-_06

Ve čtvrtek žáci navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde si měli možnost prohlédnout hasičskou zbrojnici a hasičská auta. Děkujeme moc panu Pavlu Maškovi, že se nám věnoval ve svém volném čase, děkujeme za zajímavou přednášku a příjemně prožité hasičské dopoledne se sladkou odměnou, kterou žáci dostali za pozorné naslouchání.

Návštěva hasičské_zbrojnice_-_01 Návštěva hasičské_zbrojnice_-_02 Návštěva hasičské_zbrojnice_-_03 Návštěva hasičské_zbrojnice_-_04 Návštěva hasičské_zbrojnice_-_05 Návštěva hasičské_zbrojnice_-_06

Poslední den celodenního provozu jsme zakončili v Záblatí prohlídkou kravína a místního dětského hřiště. Děkujeme moc za možnost se podívat na nově narozená telátka a dozvědět se o nich něco nového.

Návštěva telátek_a_hřiště_-_01 Návštěva telátek_a_hřiště_-_02 Návštěva telátek_a_hřiště_-_03 Návštěva telátek_a_hřiště_-_04 Návštěva telátek_a_hřiště_-_05 Návštěva telátek_a_hřiště_-_06

Ohlédnutí za červnem

První červnový den připadá na Den dětí, který jsme společně oslavili zmrzlinou. Pak následovala spousta práce s nacvičováním vystoupení pro tatínky ke Dni otců. Vystoupení se velice povedlo a věříme, že všichni tatínci a maminky byli na své děti pyšní. Všichni účinkující dostali za odměnu od obce Osová Bítýška párek v rohlíku a pitíčko, za což obci děkujeme. Žáci také hodně vyráběli, hráli hry venku i uvnitř. Na konci měsíce vychovatelky připravily olympiádu, při které si děti vyzkoušely svoji obratnost. Tímto jsme zakončili školní rok a všichni se společně rozloučili. Na všechny se těšíme opět v září. 

Ohlédnutí za_červnem_2023_-_01 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_02 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_03 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_04 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_05 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_06 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_07
Ohlédnutí za_červnem_2023_-_08 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_09 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_10 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_11 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_12 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_13 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_14
Ohlédnutí za_červnem_2023_-_15 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_16 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_17 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_18 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_19 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_20 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_21
Ohlédnutí za_červnem_2023_-_22 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_23 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_24 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_25 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_26 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_27 Ohlédnutí za_červnem_2023_-_28

Den otců 2023

Žáci školní družiny připravili vystoupení pro tatínky na Den otců. Každé oddělení si nacvičilo báseň, jednu společnou báseň a nakonec všem tatínkům zazpívali písničku. Tatínci dostali i dárek a přáníčko. Žáci byli moc šikovní. Vystoupení bylo plné radosti. Za odměnu děti, které vystupovaly, dostali párek v rohlíku a pitíčko, které nám nakoupila obec Osová Bítýška. Děkujeme moc, děti měli velikou radost.

Těšíme se na další společné vystoupení. 

Den otců_2023_-_01 Den otců_2023_-_02 Den otců_2023_-_03 Den otců_2023_-_04 Den otců_2023_-_05
Den otců_2023_-_06 Den otců_2023_-_07 Den otců_2023_-_08 Den otců_2023_-_09 Den otců_2023_-_10

 

 

Ohlédnutí za květnem

V měsíci květnu začalo slunné počasí a to nám umožnilo dělat mnoho dalších venkovních aktivit. Při venkovních aktivitách jsme hráli fotbal, pamatovanou, malovali křídami v areálu školy. Školní družinu také navštívila POLICIE ČR, se kterou si žáci zopakovali bezpečné chování o prázdninách. Také jsme měli pravidelnou návštěvu ve školní knihovně, tělocvičně a někteří i ve školní kuchyňce. Také jsme se věnovali výtvarnému tvoření ke dni matek a začali pomalu i s tvořením s blížícím se dni otců.  V tomto měsíci jsme měli na praxi i 4 praktikanty, někteří z nich zde budou i část června.

Ohlédnutí za_květnem_2023_-_01 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_02 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_03 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_04 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_05 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_06
Ohlédnutí za_květnem_2023_-_07 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_08 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_09 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_10 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_11 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_12
Ohlédnutí za_květnem_2023_-_13 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_14 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_15 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_16 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_17 Ohlédnutí za_květnem_2023_-_18

Návštěva Policie ČR ve školní družině

Školní družinu navštívila POLICIE ČR. V první části si žáci zopakovali bezpečné chování o prázdninách a v druhé části si mohli prohlédnout policejní auta, uniformu atd. Žáci se zájmem pokládali mnoho otázek. Děkujeme moc POLICII ČR, že si na nás našla čas a připravila nám tak krásné odpoledne. Těšíme se na další spolupráci.

Návštěva Policie_ČR_-_01 Návštěva Policie_ČR_-_02 Návštěva Policie_ČR_-_03 Návštěva Policie_ČR_-_04
Návštěva Policie_ČR_-_05 Návštěva Policie_ČR_-_06 Návštěva Policie_ČR_-_07 Návštěva Policie_ČR_-_08