Vánoční výstava

Vánoční výstava_1Vánoční výstava, která byla zaměřená na výrobky z přírodnin, se konala ve vestibulu základní školy od 16. 12. do 19. 12. 2019. Do příprav se zapojila všechna oddělení školní družiny. Děti tvořily, stříhaly, lepily a dávaly průchod své fantazie.

Vyráběly ze šišek, z provázků, z větviček a ze dřeva. Přípravy na výstavku jsme se snažily nepodcenit. Výrobky se dětem opravdu vydařily.

Vánoční výstava_4

Vánoční výstava_3

Vánoční výstava_2