Červen 2024

Společné akce

31. 5. oslavíme MDD - na zahradě s novými hračkami na sportovní aktivity

11. 6. společný výlet do Náměště nad Oslavou, odjezd z MŠ v 7.30

13. 6. dopoledne navštíví třídu Berušek nově zapsané děti se svými rodiči

18. 6. rozloučení s předškoláky od 15.15

26. 6. poslední lekce plavání

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI DO 19. 7. 2024

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, POHODY A DOBRÉ NÁLADY 

Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024

BERUŠKYBerušky

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Vesmír“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Zábava a hry venku“

  • budeme vytvářet povědomí o existenci jiných kultur, než je naše
  • budeme rozvíjet prosociální chování k ostatním
  • budeme objevovat svět a naši planetu Zemi, povídat si o Vesmíru, Měsíci, Slunci a ostatních planetách
  • zaměříme se na rozvoj fantazie, představivosti a samostatnosti
  • upevníme získané dovednosti a využijeme teplé počasí ke hře venku
 VČELIČKYVčeličky

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Výlety a cestování“

     „Život kolem rybníka“

     „Loučíme se se školkou“

  • popovídáme si o velkých městech, řekách, horách
  • zjistíme, kde a co se nám líbí a proč, která místa rádi navštěvujeme
  • budeme poznávat živočichy žijící u vody s pomocí knih, her a vycházek k rybníku
  • budeme dokončovat diagnostické „hrušky“, opakovat písničky, básničky, hry a poznatky za celý rok hrou, pohybem i praktickými činnostmi
  • připravíme se na rozloučení s předškoláky