Únor 2024

Společné akce

Prázdniny v ZŠ – omlouvejte děti prosím s předstihem alespoň 3 pracovních dnů

2. 2. pololetní v pátek

12. - 16. února jarní

29. 2. Divadlo s Víťou – Jak šel pejsek do školky

BERUŠKYBerušky

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Ráno, poledne, večer“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Povídám, povídám pohádku“

 • budeme se seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi – Masopust
 • budeme získávat poznatky o světě
 • zdokonalíme se v gramatické a artikulační správnosti řeči
 • budeme odstraňovat strach z neznámého a zvládat těžší překážky
 • budeme se snažit orientovat v jednotlivých fázích dne
 • zaměříme se na pravou a levou stranu v prostoru
 • budeme si vyprávět a číst pohádky, listovat v pohádkových knihách a tím rozvíjet kladný vztah ke knížce
 • budeme se učit rozlišovat charakteristické rysy pohádkových hrdinů, rozlišovat dobro a zlo
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Od pohádky k maskám“

SVĚT A VĚCI KOLEM NÁS

     „Co dělají dospělí – zaměstnání, povolání“

 • připravíme se na karneval
 • povedeme děti k šetrnému zacházení s knihou, budeme číst knihy na pokračování, prohlížet ilustrace
 • pokusíme se rozlišovat dobro a zlo v pohádkách, všímat si vzájemné pomoci a tolerance
 • budeme dramatizovat známé pohádky podle výběru dětí, napodobovat pohádkové hrdiny
 • budeme získávat nové poznatky z dětských knih i encyklopedií
 • povedeme děti k souvislému vyjadřování, reprodukování pohádek a znalosti pohádkových postav
 • vzpomeneme na tradiční řemesla a profese, vyzkoušíme si některé práce dospělých
 • popovídáme si o tom, jakou práci dělají rodiče v zaměstnání nebo doma