Leden 2024

Společné akce

9. 1. divadlo se Šárkou – O Budulínkovi

30. 1. karneval s Divadlem Kejkle

Sáňkování a bobování, Zimní olympiáda, Výprava ke krmelci

Termíny ovlivní počasí, na nástěnkách v šatnách bude včas upřesněno. Akce může být v každé třídě v jiném dnu.

Individuální konzultace pro rodiče dětí, které půjdou na jaře k zápisu do 1. třídy ZŠ – úterý 16. 1. 2023 od 13 do 16 hodin. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete si s vedoucí učitelkou domluvit jiný den nebo hodinu. Akce je dobrovolná, účast záleží na Vašem rozhodnutí.

BERUŠKYBerušky

PŘÍRODA

     „Zima kolem nás“

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Zimní radovánky“

 • seznámíme s tříkrálovými zvyky a tradicemi
 • budeme rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání
 • při vycházkách budeme pozorovat změny v přírodě, její zákonitosti a rozmary
 • zaměříme se na hledání zvířecích a ptačích stop ve sněhu, postaráme se o to, aby měli ptáčci v krmítku zobání
 • budeme si povídat o zimě, zazpíváme si písničky u klavíru, naučíme se nové básničky
 • zaměříme se na zimní sporty, pokud nám počasí dovolí, tak si je také vyzkoušíme
 • budeme si také povídat o zimním oblečení a zdokonalovat se v jeho oblékání
VČELIČKYVčeličky

ČLOVĚK A LIDÉ

     „Vánoce – tři králové“

     „Co si oblékáme a obouváme“

PŘÍRODA

     „Znaky zimy, sníh a led“

     „Volně žijící zvířata a ptáci v zimě“

 • vánoční svátky ukončíme činnostmi s tematikou svátku tří králů – příběh, bludiště, výtvarné činnosti
 • zaměříme se na zlepšení samostatnosti při oblékání a správné pojmenovávání jednotlivých částí oblečení
 • budeme se učit vázat uzel a mašličku
 • seznámíme se s charakteristickými znaky zimy a zimního počasí
 • budeme znaky zimy správně pojmenovávat
 • budeme pozorovat změny počasí a zaznamenávat je do kalendáře přírody
 • budeme sportovat – podle možností venku na sněhu
 • prozkoumáme vlastnosti sněhu a ledu
 • během vycházek a na zahradě budeme pozorovat ptáky a živočichy v našem okolí
 • prostřednictvím knih a vzdělávacích pořadů se budeme seznamovat se zvyky živočichů v zimním období
 • poznávání zimní přírody doplníme tvořením z papíru a dalších materiálů, budeme malovat a zpívat