Aktuálně z MŠ

Úplata za vzdělávání na měsíc červen je stanovena na 150 Kč

Poslední inkaso školného bylo provedeno v měsíci březnu.

Mateřská škola byla uzavřena od 17. března a znovu otevíráme od 25. května. Snížením částky za měsíc červen byly platby za školné vyrovnány.

Úplata za vzdělávání na měsíc červenec a srpen bude vybírána v hotovosti v mateřské škole od rodičů přihlášených dětí (viz. dokument Oznámení o změně provozu mateřské školy Osová Bítýška v měsíci červenci a srpnu 2020).

Výstava na bráně mateřské školy

V době pandemie jsme nezaháleli. Děti pracovaly pod vedením učitelek a za velké podpory rodičů. Splnily mnoho úkolů a aktivit, vzniklo hodně krásných obrázků a zajímavých fotografií.

Obrázky na výstavě jsou ze tří tematických okruhů:

  • JARNÍ KVĚTINY – kresba podle návodu, pokud možno jedním tahem
  • ZVÍŘÁTKA – kresba z kruhů a oválů
  • DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA – kresba nebo malba podle fantazie, skutečnosti nebo knihy

OBRÁZKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT KDYKOLI, STAČÍ SI PŘI VYCHÁZCE NAPLÁNOVAT CESTU KOLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Poslední den zápisu pro děti do MŠ na školní rok 2020/2021

Ve čtvrtek 14. 5. 2020 bude v mateřské škole vedoucí učitelka přítomna pro předání přihlášek v době od 8 do 14 hodin.

Registrační čísla obdrží všichni zájemci o zápis na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce v pátek 15. 5. 2020

Otevření mateřské školy 25. května 2020

Vážení rodiče. Po důkladném zvážení epidemiologické situace v České republice a po projednání se zřizovatelem a na základě projeveného zájmu rodičů bude

                         mateřská škola otevřena od pondělí 25. května 2020.

Číst více...

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče

V měsíci květnu dojde ke znovuotevření mateřské školy podle aktuálního doporučení ministerstva školství.

Číst více...

Přerušení provozu v mateřské škole do 7. května 2020

Vážení rodiče, v souvislosti s pandemií koronaviru, doporučením MŠMT, MZ, opatřením vlády ČR a s ohledem na informaci Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, který připravuje metodiku k otevření MŠ, po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zůstává v mateřské škole přerušený provoz do 7. května 2020

Číst více...

Provoz mateřské školy o prázdninách

Ředitet Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška oznamuje rodičům, že provoz mateřské školy bude z organizačních důvodů omezen v měsíci červenci a srpnu 2020.

Číst více...