Aktuálně z MŠ

Sportování na zahradě

Sportování na_zahradě_1Svátek dětí jsme v mateřské škole oslavili příjemným překvapením - sportováním s trenéry, které pro nás připravil pan Víťa Kratochvíl. Děti s velkou chutí zvládly všechny disciplíny. Dalším překvapením byly dvě nové motokáry na zahradu, které starší děti smontovaly s pomocí učitelek ze třídy Včeliček.

Číst více...

Včelí medvídci

Včelí medvídci_1Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme byli pozvání na divadelní představení do Ořechova. S radostí jsme nabídky využili a shlédli v místním kulturním domě veselé představení Včelích medvídků, které bylo plné písniček a zábavného povídání. Dětem se představení velmi líbilo a do školky se vracely s dobrou náladou.

Číst více...

Výprava na Drátenickou skálu

Výprava na_Drátenickou_skálu_1Malé putování lesem kolem Drátenické skály spojené s lezením po kamenech, skalách a poznáváním přírody v přírodní rezervaci prožily děti v pátek 31.5. Společně jsme objevily i jeskyni, ve které se schovávali dráteníci, a seznámily jsme se s bytostmi, které dříve patřily k tajemným obyvatelům lesa.

Číst více...

Africká hudba

Africká hudba_1Příjemným zpestřením a závěrem jednoho květnového týdne nám byla "vzácná návštěva dvou milých pánů z Konga". V pátek 24. května jsme si dopolední školkový den zpříjemnili typickou africkou hudbou a tancem. Na začátku se děti dozvěděly něco o zemi, ze které návštěva pochází.

Číst více...

Čarodějnice

Čarodějnice 1V úterý od samého rána se konal čarodějný slet v mateřské školce. Čarodějnice a čarodějové kreslili, tvořili a vyráběli. Následovala výborná svačinka, kterou všichni s chutí snědli. V čarodějném kruhu jsme se dozvěděli o Filipojakubské noci, zkusili jsme čarovat a vyslovit svá přání, nechyběl ani tanec a různé soutěže.

Číst více...

Koncert v umělecké škole

Koncert v_umělecké_škole_1Po příjezdu do umělecké školy nás uvítala paní Helena Bobková, učitelka klavíru. Ukázala nám svoji třídu, kde jsme si mohli zazpívat a sníst dobrou svačinku. Než jsme se nadáli, čas uběhl a odcházeli jsme do koncertní třídy. Po zahájení koncertu děti sledovaly příběh Honzíka, který se chtěl stát bubeníkem.

Číst více...

Návštěva v první třídě

Návštěva v_první_třídě_1Děti, které se chystají k zápisu a v září do první třídy, navštívily společně s učitelkami vyučovací hodinu v základní škole. Přivítala nás paní učitelka Andrea Rousová a mnoho kamarádů. Sledovali jsme úvodní procvičení s básničkou, poznávání a vyhledávání slabik na interaktivní tabuli, práci ve skupinách, poslouchali jsme čtení a mnoho dalšího.

Číst více...