Aktuálně z MŠ

Rozloučení s předškoláky

Tradiční rozloučení s předškoláky se tentokrát uskutečnilo na školní zahradě.

Číst více...

Konec roku

Milí rodiče,

vyzvedněte si prosím v mateřské škole osobní věci svých dětí do 30. 6. (eventuálně do 17. 7.). Rodiče nejstarších dětí žádám o odevzdání omluvných listů s doplněnými omluvenkami (v souvislosti s epidemií byla mateřská škola uzavřená od 17. 3. do 22. 5.).

Číst více...

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy od 1. 9. 2020

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška, Mgr. Milan Malý jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle § 67, 68 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti ze dne 4. - 14. 5. 2020 a rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona o přijetí uchazečů pod níže uvedeným přiděleným registračním číslem:

Číst více...

Náměty na činnosti pro děti na webových stránkách

Na konci měsíce května budou odstraněny včeličkové úkoly a další náměty na činnosti v záložce VČELIČKY. Poslední vyhodnocení splněných úkolů bude zveřejněno v pátek 29. května.

Na měsíc červen budou pro děti, které nadále zůstávají doma, nabídnuty činnosti podle tematických okruhů ze školního vzdělávacího programu, kterým se věnujeme s dětmi v MŠ.

Poděkování rodičům

                                                       PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče, především maminky,

moc Vám děkujeme za krásnou spolupráci při plnění úkolů pro děti, které jsme během přerušeného provozu v mateřské škole nabízely na webových stránkách.

Číst více...

Úplata za vzdělávání na měsíc červen je stanovena na 150 Kč

Poslední inkaso školného bylo provedeno v měsíci březnu.

Mateřská škola byla uzavřena od 17. března a znovu otevíráme od 25. května. Snížením částky za měsíc červen byly platby za školné vyrovnány.

Úplata za vzdělávání na měsíc červenec a srpen bude vybírána v hotovosti v mateřské škole od rodičů přihlášených dětí (viz. dokument Oznámení o změně provozu mateřské školy Osová Bítýška v měsíci červenci a srpnu 2020).

Výstava na bráně mateřské školy

V době pandemie jsme nezaháleli. Děti pracovaly pod vedením učitelek a za velké podpory rodičů. Splnily mnoho úkolů a aktivit, vzniklo hodně krásných obrázků a zajímavých fotografií.

Obrázky na výstavě jsou ze tří tematických okruhů:

  • JARNÍ KVĚTINY – kresba podle návodu, pokud možno jedním tahem
  • ZVÍŘÁTKA – kresba z kruhů a oválů
  • DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA – kresba nebo malba podle fantazie, skutečnosti nebo knihy

OBRÁZKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT KDYKOLI, STAČÍ SI PŘI VYCHÁZCE NAPLÁNOVAT CESTU KOLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY.