Aktuálně z MŠ

Náměty na činnosti pro děti na webových stránkách

Na konci měsíce května budou odstraněny včeličkové úkoly a další náměty na činnosti v záložce VČELIČKY. Poslední vyhodnocení splněných úkolů bude zveřejněno v pátek 29. května.

Na měsíc červen budou pro děti, které nadále zůstávají doma, nabídnuty činnosti podle tematických okruhů ze školního vzdělávacího programu, kterým se věnujeme s dětmi v MŠ.

Poděkování rodičům

                                                       PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče, především maminky,

moc Vám děkujeme za krásnou spolupráci při plnění úkolů pro děti, které jsme během přerušeného provozu v mateřské škole nabízely na webových stránkách.

Číst více...

Úplata za vzdělávání na měsíc červen je stanovena na 150 Kč

Poslední inkaso školného bylo provedeno v měsíci březnu.

Mateřská škola byla uzavřena od 17. března a znovu otevíráme od 25. května. Snížením částky za měsíc červen byly platby za školné vyrovnány.

Úplata za vzdělávání na měsíc červenec a srpen bude vybírána v hotovosti v mateřské škole od rodičů přihlášených dětí (viz. dokument Oznámení o změně provozu mateřské školy Osová Bítýška v měsíci červenci a srpnu 2020).

Výstava na bráně mateřské školy

V době pandemie jsme nezaháleli. Děti pracovaly pod vedením učitelek a za velké podpory rodičů. Splnily mnoho úkolů a aktivit, vzniklo hodně krásných obrázků a zajímavých fotografií.

Obrázky na výstavě jsou ze tří tematických okruhů:

  • JARNÍ KVĚTINY – kresba podle návodu, pokud možno jedním tahem
  • ZVÍŘÁTKA – kresba z kruhů a oválů
  • DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA – kresba nebo malba podle fantazie, skutečnosti nebo knihy

OBRÁZKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT KDYKOLI, STAČÍ SI PŘI VYCHÁZCE NAPLÁNOVAT CESTU KOLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Poslední den zápisu pro děti do MŠ na školní rok 2020/2021

Ve čtvrtek 14. 5. 2020 bude v mateřské škole vedoucí učitelka přítomna pro předání přihlášek v době od 8 do 14 hodin.

Registrační čísla obdrží všichni zájemci o zápis na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce v pátek 15. 5. 2020

Otevření mateřské školy 25. května 2020

Vážení rodiče. Po důkladném zvážení epidemiologické situace v České republice a po projednání se zřizovatelem a na základě projeveného zájmu rodičů bude

                         mateřská škola otevřena od pondělí 25. května 2020.

Číst více...

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče

V měsíci květnu dojde ke znovuotevření mateřské školy podle aktuálního doporučení ministerstva školství.

Číst více...