Aktuálně z MŠ

Vánoční fotografie

Vánoční fotografie jsou připraveny k vyzvednutí v mateřské škole.

Číst více...

Třídní schůzka – září 2020

Milí rodiče,

v současné hygienicko-epidemiologické situaci není možné společné setkání v mateřské škole. Připravili jsme proto informační dokument, který by měl toto setkání nahradit. Dostanete jej v mateřské škole.

Rodiče dětí, které momentálně nechodí do MŠ, dostanou tento dokument e-mailem.

Po pečlivém přečtení odevzdejte prosím do MŠ NÁVRATKU.

Opatření MZČR

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ČR jsou od 10. září 2020 všechny dospělé osoby povinny nosit ve vnitřních prostorách budov ochrannou roušku.

V naší mateřské škole se to týká prostoru vstupní chodby a šaten.

Děti z MŠ a zaměstnankyně MŠ mají výjimku z tohoto opatření – nemusí ji tedy v mateřské škole nosit.

https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr

Podmínky provozu

Podmínky provozu vzhledem k doporučení MŠMT a MZ

Číst více...

Rozloučení s předškoláky

Tradiční rozloučení s předškoláky se tentokrát uskutečnilo na školní zahradě.

Číst více...

Konec roku

Milí rodiče,

vyzvedněte si prosím v mateřské škole osobní věci svých dětí do 30. 6. (eventuálně do 17. 7.). Rodiče nejstarších dětí žádám o odevzdání omluvných listů s doplněnými omluvenkami (v souvislosti s epidemií byla mateřská škola uzavřená od 17. 3. do 22. 5.).

Číst více...

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy od 1. 9. 2020

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška, Mgr. Milan Malý jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle § 67, 68 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti ze dne 4. - 14. 5. 2020 a rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona o přijetí uchazečů pod níže uvedeným přiděleným registračním číslem:

Číst více...