Současnost

Snímek školní budovy od hlavního vchodu
Hlavní vchod do školní budovy
Vjezd do areálu školy
Hřiště za školní budovou
Školní budova a tělocvična
Zadní část školní budovy
Tělocvična
Tělocvična
Tělocvična
Dětské hřiště za školní budovou
Dětské hřiště za školní budovou
Hřiště za školní budovou