Interiér

Vestibul
Vestibul
Šatny pro žáky
Schodiště vyzdobené diplomy našich žáků
Schodiště vyzdobené diplomy našich žáků
Fotbálky pro využití volného času o přestávkách
Odpočinkový kout
Chodba
Chodba
Stoly na stolní tenis pro využití volného času o přestávkách
Stůl na stolní tenis pro využití volného času o přestávkách
Chodba
Stolní fotbal
Učebna jazyků
Počítačová učebna
Počítačová učebna
Učebna fyziky a chemie
Učebna fyziky a chemie
Jedna ze tříd základní školy
Jedna ze tříd základní školy
Jedna ze tříd základní školy
Jedna ze tříd základní školy
Vstup do tělocvičny, která je součástí školy
Šatny a WC v tělocvičně
Tělocvična
Tělocvična
Šatny v tělocvičně
Sprchy v tělocvičně
Chodba z tělocvičny do školy
Chodba z tělocvičny do školy
Školní jídelna
Školní jídelna