Aktuálně ze ZŠ

Divadélko pro školy

25. 10. 2022 k nám opět na 2. stupeň základní školy zavítali herci z Hradce Králové se svým představením s názvem Divadelní cestopis. Jednalo se o soubor ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Svůj připravený program začali účinkující ukázkou z anglické renesanční tragédie - Shakespearovým Hamletem a jeho nesmrtelným monologem. Dále jsme se imaginárně přesunuli do Francie, kde nás čekal Molliére - Zdravý nemocný, tedy ukázka žánru komedie Dell´Arte. Následovala návštěva Itálie v polovině 18. století a shlédnutí ukázky známé "hostinové" scény z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho a nechyběla ani čistě romantická "balkónová" scéna ze Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda. Poslední zastávkou pak bylo zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků. Herecké výkony byly vynikající, už teď se těšíme na další představení této dvojice.

Divadélko pro_školy

Dospívání bez stresu

Pravidelně se v průběhu školního roku snažíme naše žáky vzdělávat v problematice bio-psycho-sociálních aspektů dospívání a primární prevence, programy jsou zaměřené především na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím dospívání.

V letošním školním roce jsme využili dotace MŠMT určené na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. V rámci projektu DOSPÍVÁNÍ BEZ STRESU se v pátém ročníku uskutečnil ve dvou dnech čtyřhodinový program, který byl zaměřen na změny přechodu z dětství do dospívání, správnou výživu, která hraje velmi důležitou roli ve vývoji jedince. Část besedy byla věnována slušnému chování, jak na žáky působí drzost a vulgárnost jiných. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse, zajímavá pro ně byla informace, jak se dá číst z lidských očí, co nám o člověku řekne podaná ruka. Závěrem se lektorka zmínila i o důležitosti samostatnosti, která narůstá s přibývajícím věkem.

Kroužek Dopravní výchovy zahajuje činnost

Kroužek Dopravní výchovy při ZŠ Osová Bítýška zahajuje činnost pro žáky 4. - 9. ročníku. První schůzka proběhne ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 13:55 do 14:40 v 5. třídě. Dále se budeme scházet pravidelně jednou za 14 dní až do konání oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Velkém Meziříčí (květen 2023).

Nový školní rok 2022/2023

Do naší základní školy nastoupilo 1. září 296 žáků (z toho 4 žáci z Ukrajiny). Tento rekordní počet žáků pomohlo naplnit i 40 žáků dvou prvních tříd. Všichni prvňáci byli slavnostně přivítáni ve sportovní hale ředitelem školy, starostkou obce Mgr. Lenkou Štěpánkovou, třídními učitelkami a také žáky deváté třídy, kteří prvňákům předávali kytičky.

Vítání prvňáčků

Co se týká rozdělení žáků do tříd, tak kromě dvou ročníků (2. a 5.) máme vždy v ročnících dvě třídy. Jsme moc rádi, že si rodiče vybírají naši školu, protože je to jasný důkaz toho, že vidí v naší škole nějakou další přidanou hodnotu oproti ostatním školám v okolí. Před 13 lety do naší školy dojíždělo 79 žáků, v současné době jich dojíždí 171 (letos je z Osové Bítýšky 100 žáků a 25 žáků ze Záblatí) viz počty žáků z jednotlivých vesnic na školním webu ZDE.

Samozřejmě se každým rokem snažíme, aby se děti cítily ve škole co nejvíce spokojené, abychom pomáhali slabším žákům a samozřejmě se také snažili rozvíjet žáky s větším nadáním na učení. Velice snadno lze na základě měřitelných výsledků zjistit, že patříme mezi nejúspěšnější školy v širokém okolí v rámci různých soutěží a přijímacích zkoušek na střední školy.

I když se blížíme počtem žáků hranici 300 žáků, stále umíme vytvořit prostředí „malé“ školy, kde můžeme uplatňovat individuální přístup k žákům a vytvářet tak pro žáky co nejlepší atmosféru.

Vzdělávání nepochybně ovlivňuje i prostředí a vybavenost školy. Na vybavenost technikou si v žádném případě nemůžeme stěžovat, nicméně WC v obou podlažích ve staré budově (vybudované brigádnicky v akci Z místními občany a zprovozněné od roku 1988) došlo za hranici své životnosti a hygienických norem (samozřejmě dílčí úpravy se během času musely provádět). Chyběl záchod pro vozíčkáře, nebyla k dispozici hygienická kabinka, úklidová místnost byla umístěna v prostorách WC, nutná byla také rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny a začaly také chybět kabinky jak pro žáky, tak pro zaměstnance. Proto jsme byli moc rádi, že zastupitelstvo obce Osová Bítýška v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Štěpánkovou využilo dotaci a uvolnilo nemalé finanční prostředky na kompletní rekonstrukci záchodů.

WC 01 WC 02 WC 03 WC 04 WC 05 WC 06_nová

Kromě rozsáhlé rekonstrukce záchodů se také jako každý rok zkvalitňovalo vnitřní prostředí v základní i v mateřské škole (výmalby, nátěry, opravy židlí, lavic, techniky atd.).

Děkuji Vám všem, kteří jste měli co dočinění s naší školou, za to, že jsme spolu zvládli složité období posledních dvou let, a věřím, že se nám společně podaří zvládnou i další potenciální překážky, které se během roku mohou objevit. Přeji všem žákům, rodičům i učitelům pohodový školní rok.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Organizace začátku školního roku 2022/2023

Dne 1. září začne vyučování ve 2. až 9. ročníku v 8.00 ve třídách, konec vyučování 8:45.

Slavnostní začátek vyučování 1. ročníků bude společně v 8.00 – v prostorách školy (příchod nejlépe do 7.55).

Předpokládaný konec v 9.30.

Pro žáky 2. až 5. ročníku bude možnost 1. září navštívit školní družinu od 6.30 do 7.30 a od 8. 40 do 15.30. Pro tento den nebude v provozu školní jídelna. Žák bude na tento den do ŠD přihlášený tím, že zákonný zástupce nahlásí přítomnost v ŠD do 31. 8. do 13.00 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací předají rodičům do 30.8. e-mailem třídní učitelé.         

Dne 2. září 2022 bude vyučování z technických důvodů ukončeno v 11.15 hod.

Školní družina pro 1. – 5. ročník bude v provozu do 15.30 hod.

2. září bude v provozu školní kuchyně, již 1. září sdělí žák třídnímu učiteli, zda půjde v pátek na oběd. Přihlášku na další dny obdrží žáci v písemné podobě 1. 9. 2022. Tuto přihlášku je potřeba odevzdat také v pátek 2. 9. 2022.

Od 5. září 2022 bude výuka dle rozvrhu.

Rozvrhy a další aktuality ze školy najdete na www.zsob.cz

Úřední hodiny v období letních prázdnin

Zvonek u vchodu, případně na tel. 566 536 920, 605 566 381

od 1. 7. do 11. 7. 2022 od 8.00 do 10.00
8. 8. 2022 od 8.00 do 10.00
22. 8. 2022 od 8.00 do 10.00
od 29. 8. do 31. 8. 2022 od 8.00 do 13.00

Další významný úspěch v „Dopravní soutěži mladých cyklistů“

Po dvouleté odmlce zaviněné pandemií covidu jsme se zúčastnili pod vedením Mgr. Jiřího Cerala „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v její původní podobě. V oblastním kole, které se konalo v dubnu ve Velkém Meziříčí, jsme se umístili na 1. místě v kategorii mladších žáků (4. - 6. roč.) ve složení Nikola Havelková, Zoe Heinisch, Matěj Pražák a Hynek Prášek i starších žáků (7.– 9. roč.) ve složení Natálie Lacinová, Aneta Filoušová, Petr Kaláb a Matouš Drlíček. První místo v oblastní soutěži znamenalo postup do krajského kola, které se tentokrát konalo 2. června na dětském dopravním hřišti v Jihlavě.

A opět jsme patřili mezi nejlepší! Mladší družstvo obsadilo v konkurenci sedmi družstev 3. místo a družstvo starších žáků vybojovalo 1. místo.

DSMC -_mladší_kategorie_-_zleva_Prášek_Hynek_Heinisch_Zoe_Pražák_Matěj_Havelková_Nikola DSMC -_starší_kategorie_-_zleva_Lacinová_Natálie_Drlíček_Matouš_Filoušová_Aneta_Kaláb_Petr