Aktuálně ze ZŠ

Pozvánka na školní besídku

Žáci a učitelé Základní školy a mateřské školy Osová Bítýška Vás srdečně zvou na školní besídku, která se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2023 v Centru kultury, sportu a zájmových činností.

Pozvánka na školní besídku 2023

Rezervace na třídní schůzky

Rezervovat se na třídní schůzky konané dne 20. 04. 2023 se můžete ZDE.

Informace o zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 2023Oznamujeme, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v budově základní školy v úterý 

dne 11. dubna 2023 v době od 12.30 do 16.00

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Během zápisu si s dítětem projdete část školy (vítáni jsou dle možnosti i oba rodiče).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost o přijetí (či o odklad školní docházky) musí podat zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, popřípadě dětí, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2023. Termín zápisu určený školou bude brát v potaz kritéria pro přijetí, pokud někdo nahlásí dítě do prvního ročníku po termínu zápisu, bude dítě případně přijato až po vyhodnocení zápisu ze dne 11. 4. 2023.
Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo klinického psychologa.

Pozn.: V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2023, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření; Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte. V případě, že doporučení nebudete mít v době konání zápisu, podáte pouze žádost a doporučení doložíte později – do konce května.
O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem do 28. dubna 2023.
Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 14. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní docházky a dětí nepřijatých.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:
1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c).
2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem.
3. Poštou na adresu školy.
4. Osobně od 7.00 do 14.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová) ve dnech 11. až 14. dubna 2023.

Materiály k vyplnění k zápisu najdete ZDE.

Úspěšná reprezentace našich žáků v okresním kole dějepisné olympiády

19. 1. 2023 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého mohli postoupit první tři úspěšní řešitelé ze školního kola. Okresní kolo olympiády i letos proběhlo distanční formou přes online připojení ze školy. Téma letošního ročníku neslo název „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“, což je téma, které je mimořádně zajímavé a vypovídá i o znalostech, které ještě žáci 8. a 9. ročníku neměli možnost probrat a dostatečně si osvojit. Přesto naši žáci zaznamenali nebývalý úspěch v obrovské konkurenci, když dokonce dva z nich dosáhli skvělých umístění v první desítce. Konkrétně – Michaela Doležalová (žákyně 8. ročníku) – dělené 7.-8. místo a Jan Žák (žák 9. ročníku) – dělené 9.-11. místo z celkového počtu 61 žáků.

Třetím úspěšným řešitelem ze školního kola byl Vlastislav Jeřábek (žák 8. ročníku).

Všem zúčastněným patří velká gratulace za výborný výsledek a úspěšnou reprezentaci naší školy. Doufejme, že je i nadále dějepis a dějiny budou bavit.

Okresní kolo_D_olympiády_Žák_Doležalová

Preventivní programy – bezpečný INTERNET

Internet je již několik let nedílnou součástí našeho života. Díky němu lidé běžně komunikují s neznámými lidmi z celého světa. Kontakt s druhým člověkem je však neosobní, a tak si nikdy nemůžeme být jisti, kdo se na druhém konci opravdu skrývá. Novou identitu s falešným jménem a fotografií si může založit kdokoliv. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15 let. O zásadách bezpečného chování na internetu a sociálních sítích nám přišel popovídat pracovník vzdělávací společnosti e-DUHA.

Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili preventivního programu Kamarádi online, který se věnoval rizikům spojeným s používáním internetu, mobilních telefonů a počítačů. Dotkl se ale také problematiky závislosti a násilí ve virtuálním světě.

Platforma YouTube je mezi dětmi velice oblíbená. Mnozí Youtubeři přestavují pro děti vzor, kterému se chtějí podobat. Je však důležité si uvědomit, že ne vše, co nám virtuální svět nabízí, je pravda. Proto byl pro žáky třetího ročníku zvolen program YouTube a Youtubering.

Hlavním tématem preventivního programu pro 4. třídu bylo násilí na internetu, kyberšikana a pravidla obrany proti ní.

Žáci pátého ročníku a druhého stupně si povídali o nebezpečí hazardního hraní, závislosti na hře, vzniku a fázích rozvoje hazardního hraní, léčbě a prevenci. Součástí programu Hazard kolem nás byly i skutečné příběhy hráčů.

Opatrnosti není nikdy dost. V dnešní době číhá na děti nebezpečí i ve vedlejší místnosti. Proto je dobré umístit počítač do pokoje, kde je dítě pod dohledem, stanovit pravidla užívání počítače, kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým si píše, kolik času na něm tráví a na jaké stránky chodí.

Preventivní programy_2023

Bruslení

Ve čtvrtek 2. února vyrazil II. stupeň bruslit na zimní stadion do Velké Bíteše. Autobusy nás zavezly až ke stadionu, kde jsme se v pohodlí vyhřívaných šaten připravili na netradiční školní dopoledne. Tři hodiny na ledě utekly jako voda. Po celou dobu panovalo všeobecné nadšení, radost a pohoda. Zopakovali jsme přímou jízdu, zastavování, otočky, zahráli si hokej. Pro většinu to bylo první letošní bruslení, pro některé dokonce první bruslení v životě. Všichni byli vynikající. Poděkování patří všem za příjemnou atmosféru na sportovní akci, těšíme se na další.

Bruslení 2023

Divadélko z Hradce Králové ve škole

Na měsíc prosinec bylo pro žáky prvního stupně naplánováno představení divadélka z Hradce Králové. Jenže – co čert nechtěl – se z technických důvodů, které jsme se dozvěděli ráno před plánovaným představením, nemohlo uskutečnit v daném termínu. Děti byly zklamané, ale určitě platí, že čím déle se na něco těšíme, tím je těšení intenzivnější. Další slíbený termín připadl na první den po vánočních prázdninách – tedy na 3. leden. Přijeli dva šikovní herci a přiblížili žákům svět bajek a postavu bajkaře Ezopa. Program byl vtipně namíchán, herci vtáhli děti do děje několika bajek a svým hereckým podáním s pomocí loutek osvěžili první povánoční den. U každé bajky se žáci dozvěděli, jaké ponaučení z jejího děje plyne, zažili legraci i jinou formu výuky.

Podle žákovského nadšení i slovního komentáře mělo u dětí divadélko a jeho aktéři veliký úspěch.

Divadélko z_Hradce_Králové_ve_škole