Aktuálně ze ZŠ

Termíny přijímacích zkoušek na střední školu a informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června, víceletá gymnázia – 9. června.

Podrobné informace na odkaze ZDE.

Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

Od 12. 5. 2020 začne v naší škole probíhat příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku.

S sebou si žák 12. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě

pdfPříloha - čestné prohlášení

pdfVyjádření MŠMT  

Zápis do prvního ročníku

Seznam žáků podle registračního čísla - zápis 1. 4. 2020 - 23. 4. 2020
Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, byly přijaty do základního vzdělávání v Záklaďní škole a mateřské škole osová Bítýška.

pdfRegistrační čísla

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude přijímat žádosti (pokud jste tak již neučinili) od 1. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 

  1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c)
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  3. Poštou na adresu školy
  4. Osobně 23. dubna 2020 od 7.00 do 15.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová).

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

Pozn.:

V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2020, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení.

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zákonný zástupce doloží dvě vyjádření;  Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

V případě, že doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost a doporučení doložíte později – do konce května.

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 30. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní docházky a dětí nepřijatých.

V Osové Bítýšce dne 25. 3. 2020

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

pdfZápis do prvního ročníku 2020

pdfKriteria do 1. ročníku 2020

pdfŽádost o odklad školní docházky

pdfŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

pdfDotazník pro rodiče

pdfGDPR 2020

Ukládání materiálů pro žáky

Vážení rodiče,

pro jednodušší vyhledávání materiálů zasílaných našimi učiteli k domácí přípravě bylo zřízeno nové společné úložiště. Stačí pouze kliknout ZDE, vybrat si vyučujícího a předmět, který hledáte. Od pondělí 23. března 2020 budou všechny materiály ukládány pouze zde, nemusíte již hledat na jednotlivých stránkách učitelů.

Žádost o ošetřovné - doplňující informace

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ČSSZ umožnila i elektronické zasílání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, upravuji formu potvrzování naší školou takto:

Žádosti o ošetřovné budeme vystavovat osobně v pondělí 16. 3. 2020, úterý 17. 3. 2020 a ve středu 18. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod.

Formulář Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

V případě žádosti o elektronické potvrzení je nutné požádat školu formou e-mailu –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , ve kterém uvedete (vzhledem k ochraně osobních údajů Vašeho dítěte);

- do předmětu: žádost o ošetřovné

- do textu: jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu, kterou navštěvuje.

Případně kontaktujte Ing. Dagmar Dvořáčkovou na telefonním čísle 777 037 672.

Viz:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Další odkazy:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Mgr. Milan Malý, ředitel školy