Aktuálně ze ZŠ

Projekt "Příběhy našich sousedů"

V letošním školním roce se zapojila Základní škola Osová Bítýška do projektu Příběhy našich sousedů. Jednalo se o zcela jedinečný projekt především tím, že se žáci učili soudobé dějiny z vyprávění pamětníků. Nejednalo se tedy o strohé biflování informací ze školních učebnic, ale o školu života. Kromě toho si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli práci redaktorů. Celý projekt byl rozložen do více etap během půl roku, kdy bylo nutné vyřešit řadu problémů.

Žáci osmého ročníků René Batelka, Michal Káňa, Jan Žák a Miroslav Karmasin pod vedením Mgr. Ladislava Prudíka se v rámci projektu sešli s pamětníkem, zrealizovali rozhovor a natočili rozhlasovou reportáž v Českém rozhlase Vysočina se sídlem v Jihlavě. Během návštěvy této instituce se pak i detailněji seznámili se zázemím redaktorů. Tím ale jejich úkol neskončil, protože bylo třeba ještě k reportáži sestavit životopis a závěrečnou práci. Celý projekt byl ukončen společnou prezentací s dalšími školami, která však z důvodu koronaviru proběhla pouze v online prostředí.

                                                                                                       Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Příběhy naších_sousedů_1

Příběhy naších_sousedů_2

Příběhy naších_sousedů_3

Příběhy naších_sousedů_4

Příběhy naších_sousedů_5

Příběhy naších_sousedů_6

Příběhy naších_sousedů_7

Příběhy naších_sousedů_8

 

 

 

Příběhy našich sousedů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum nazvané Příběhy našich sousedů. V rámci projektu měli žáci za úkol vyzpovídat pamětníka a veškeré informace následně zpracovat - natočit vzpomínky a vytvořit z nich rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či psaný dokument.
Prezentace jejich práce však vzhledem k nepříznivým podmínkám proběhne dne 11.2.2022 od 15:30 pouze online formou.
Pro sledování celé finální prezentace se můžete připojit na tomto odkazu: bit.ly/PNSVelkeMezirici.
Příběhy našich sousedů

Informace o opatřeních v souvislosti s Covid-19

Informace ke změnám v mimořádných opatřeních ve školách

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

Podrobnosti v přiloženém dokumentu:

pdfMimořádné opatření - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.02. do 28.02.2022

pdfZrušení mimořádných opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 18.02.2022

pdfInformace_pro_školy_a_školská_zařízení_s_účinností_od_3.1.2022

pdfTestování - leták pro rodiče

pdfInformace pro školy a školská zařízení týkající se změny doby trvání karantény a izolace

pdfOtázky, odpovědi - školy HKS

 pdfMP - izolace a karantény od 17.1.2022

pdfMimořádné opatření - screeningové testování ve školách s účinností od 31.01.2022

 pdfZměna - mimořádné opatření ze dne 05.01.2022 k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 31.01.2022

pdfInformace pro školy a školská zařízení s účinností od 31. 1. 2022 a 15. 2. 2022

 pdfScreeningové testování

pdfInformace k mimořádnému volnu a přechodu na distanční výuku

Na základě žádosti Krajské hygienické stanice kraje Vysočina Vám zasílám informaci o dalším postupu při indikovaném pozitivním antigenním testu v rámci preventivního testování ve školách:

v souvislosti s testováním žáků a studentů v rámci preventivního testování ve školách bychom Vám rádi předali informaci o způsobu objednávání osob po pozitivním antigenním samotestu na potvrzovací PCR.

Žákům i studentům by měla být po nahlášení výsledků ze strany školy automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu.

Poté je nutné se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

  • on-line prostřednictvím objednávkového systému Kraje Vysočina - https://odbery.kr-vysocina.cz/odber-info/ezadanka
  • telefonicky prostřednictvím krajské infolinky 564 602 602 nebo 564 602 604
  • e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osoby po pozitivním antigenním samotestu se vždy snažíme prioritně umísťovat na PCR test buď ten samý den nebo jak se s příslušnou osobou domluvíme.

Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín.

Jednak pracovníci odběrového místa nemají kapacity na administrativou spojenou s objednáváním a hlavně laboratorní kapacity jsou v Kraji Vysočina velmi omezené a je nutno je řídit tak, aby nedošlo k přehlcení těchto kapacit, což by následně znamenalo značné zpoždění výsledků.

Vynikající úspěch v okresním kole Pythagoriády

V tomto školním roce se žáci 6. – 9. ročníku opět zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriády. Podmínkou postupu do kola okresního bylo vyřešení minimálně deseti úloh z patnácti. To se podařilo sedmi žákům – z 6. ročníku Marku Musilovi, Josefu Habánovi a Jiřímu Trutnovi, ze 7. ročníku Tomáši Süsserovi, z 8. ročníku Michalu Káňovi a Markétě Blahovcové a z 9. ročníku Michalu Havelkovi. Díky covidové situaci tentokrát probíhalo okresní kolo Pythagoriády přes online připojení z naší školy (každého řešitele „sledovala“ kamera).

Úspěšným řešitelem okresního kola byl každý, kdo stejně jako ve školním kole vyřešil alespoň deset úloh z patnácti. Ve velké konkurenci základních škol a gymnázií dosáhli vynikajícího výsledku především Tomáš Süsser (7. r.) a Michal Havelka (9. r.), kteří se ve svých kategoriích umístili na krásných druhých místech. Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i našim učitelům za vynikající přípravu žáků z matematiky jak na prvním stupni základní školy, tak i současným vyučujícím „medailistů“ Mgr. Radce Haklové a Mgr. Marcelu Rousovi.

Pyžamový a filmový den ve škole

Zástupci tříd ve školním parlamentu se rozhodli pro zpestření školních dní a uspořádali „Pyžamový a filmový den“. Po dohodě s vyučujícími se tak stalo poslední školní den v roce 2021, který se nesl i v duchu samotných Vánoc. Ve středu 22. 12. 2021 jsme se tedy sešli v hojném počtu v pyžamech, nočních košilích, županech a jiných veselých nočních úborech. A byla to paráda, někteří si dokonce nezapomněli přibalit s sebou i další potřeby na spaní jako polštářky či plyšáky. Takto vyzbrojeni jsme si v pohodlí užívali předvánočního veselí.

Den se vydařil. Děkujeme všem za vzornou účast a originální úbory. Přesvědčili jsme se o tom, že v této neradostné době je legrace ještě více potřeba. Už teď se těšíme na další netradiční školní den.

Vánoční přání

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům klidné prožití Vánoc a do nového roku 2022 hlavně zdraví a osobní spokojenost.

PF 2022 ZSOB

Organizace posledního školního dne – středa 22.12.2021

Ve středu 22.12. končí všechny třídy nejpozději 5. vyučovací hodinu. Školní družina je v provozu do 15.30.