Aktuálně ze ZŠ

K docházce žáků prvního stupně od 25. května 2020

Na škole byly utvořeny skupiny, které tvoří žáci různých ročníků. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat učitelé a asistenti pedagoga. Všichni rodiče přihlášených žáků budou informováni o rozvrhu jednotlivých dnů třídními učiteli nejpozději v pátek 22. května 2020.

Distanční výuka bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.

Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku

Od 25. 5. 2020 začnou probíhat vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníku.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně a ostatní přílohy.

V případě změn vás budeme informovat.

S sebou si žák 25. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 1. stupně

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě 1. stupeň

pdfPříloha - čestné prohlášení 1. stupeň

pdfVyjádření MŠMT 1. stupeň

Termíny přijímacích zkoušek na střední školu a informace k přijímacímu řízení na střední školy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června, víceletá gymnázia – 9. června.

Podrobné informace na odkaze ZDE.

Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

Od 12. 5. 2020 začne v naší škole probíhat příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku. Výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek.

Více viz Informace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku.

S sebou si žák 12. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz přílohy):

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem,

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

pdfInformace k organizaci vzdělávání žáků 9. ročníku

pdfPřihláška k účasti na vzdělávací aktivitě

pdfPříloha - čestné prohlášení

pdfVyjádření MŠMT  

Zápis do prvního ročníku

Seznam žáků podle registračního čísla - zápis 1. 4. 2020 - 23. 4. 2020
Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí, byly přijaty do základního vzdělávání v Záklaďní škole a mateřské škole osová Bítýška.

pdfRegistrační čísla

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude přijímat žádosti (pokud jste tak již neučinili) od 1. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 

  1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c)
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
  3. Poštou na adresu školy
  4. Osobně 23. dubna 2020 od 7.00 do 15.30 (vyzvednutí dokumentů, nahlédnutí do spisu, případně po telefonické domluvě i jindy - 605 566 381 Dana Bělochová).

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019.

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

Pozn.:

V případě, že dítě nebude mít 6 let k 1. 9. 2020, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení.

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zákonný zástupce doloží dvě vyjádření;  Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.

V případě, že doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost a doporučení doložíte později – do konce května.

O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen 30. dubna seznam registračních čísel přijatých dětí, dětí s odkladem školní docházky a dětí nepřijatých.

V Osové Bítýšce dne 25. 3. 2020

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

pdfZápis do prvního ročníku 2020

pdfKriteria do 1. ročníku 2020

pdfŽádost o odklad školní docházky

pdfŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

pdfDotazník pro rodiče

pdfGDPR 2020